ÇMIMORJA

0.00/shpallje
Standard
 • Shpallja vendoset në fund të webfaqes
 • Konkursi mbetet aktiv 30 ditë
 • Dizajni nuk është falas
 • Nuk shpërndahet në rrjetet sociale
20/shpallje
Premium
 • Shpallja vendoset në krye të webfaqes
 • Dizajni është falas
 • Konkursi mbetet aktiv deri në datë të skadencës
 • Shpërndahet në rrjetet sociale

35/shpallje
Banner
 • Shpallja sponzorizohet në rrjete sociale
 • Dizajni është falas
 • Shpallja vendoset në banner dhe në premium
 • Konkursi mbetet aktiv deri në datë të skadencës