PRIVATËSIA

PRIVATËSIA

1.Mirësevini

Ju faleminderit që keni zgjedhur të përdorni ShpalljePune.com për orientim në karierën tuaj. Për çdo pakjartësi kontaktoni në: [email protected]. Ne kemi hartuar këto politika të privatësisë (të cilave do t’i referohemi si “Politikat") ashtu që të njoftoheni me rregullat të cilat definojnë përgjegjësitë tuaja dhe tona gjatë përdorimit të platformës ShpalljePune.com. Edhe pse jemi munduar që kjo rregullore të jetë sa më e kuptueshme, në të do të hasni edhe terme ligjore. Duke shfrytëzuar shërbimet tona, ju pajtoheni dhe merrni përsipër të respektoni në tërësi obligimet tuaja që rrjedhin nga këto Politika të privatësisë, në të kundërtën me mirësi ju lusim të mos e përdorni këtë platformë.

2.Kushtët & Rregullat

Ju lutemi për pjesën e kushteve dhe rregullave të përdorimit referohuni të faqja Kushtet & Rregullat

3.Mbledhja e të Dhënave Personale

Platforma jonë mund të mbledh të dhëna personale në disa raste: Kur ju e vizitoni platformën.
Kur ju i dërgoni në emailet tona zyrtare.
Kur ju i publikoni me vetëdeshirë ato të dhëna në këtë platformë.
Kur ato të dhëna gjinden si publike në mediume tjera nga të cilat lejohet marrja e këtyre të dhënave.
Këto politika vlejnë për të gjitha palët pjesëmarrese në këtë platformë.

4.Shpërndarja e të dhënave personale të shfrytëzueseve

Platforma rezervon të drejtën e shpërndarjes së të dhënave personale të shfrytëzueseve me institucionet:
Polici ,
Gjykata ,
Institucione shtetërore që e kanë të rregulluar me ligj këtë të drejtë.
Shpërndarje më palë tjera nuk lejohet as nga ShpalljePune.com e as nga Përsona të tjerë.

5.Shitja & Keqpërdorimi i të dhënave personale

Kompania Appkonik LLC si krijues i kësaj platforme rezervon të drejtën e përdorimit të të dhënave personale të ofruara nga shfrytëzuesit e platformës për nevoja të brendshme të kompanisë.
Nuk lejohet për kompaninë tonë që të behët shitja e këtyre të dhënave të palet tjera !

6.Modifikimi i politikave

Kompania Appkonik LLC si krijues i kësaj platforme rezervon të drejtën e modifikimit të politikave të privatësisë në raport me nevojat e platformës dhe rregullat ligjore të Republikës së Kosovës.

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7565
160
1599
6786