Teknik Kabllor
 • 038246375
 • jobs@interadria-ks.com
10 ditë
Prishtinë
Teknik
Full Time
Banner
Përshkrimi

InterAdria është kompani  e zhvillimit softuerik, telekomit dhe edukimit e cila ofron shërbime të rëndësishme, që sot janë të njohura si disa nga nevojat më të rëndësishme për shoqërinë tonë. 

Ne kërkojmë punëtor të motivuar të bashkohen me ekipin tonë për pozitën: : Teknik Kabllor

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Shtrirja dhe tërheqja e kabllove (optike, koaksiale, bakrit, UTP/STP/SFTP etj.) në shtylla betoni dhe druri, në ndërtesa të banimit, dhe në ndërtesa afariste;
 • Shtrirja dhe tërheqja e kabllove në infrastrukturë nëntokësore me kompresorë me presion (Fiber Blowing) dhe me dorë;
 • Shtrirja dhe tërheqja e kabllove elektrike;
 • Montimi i kanaleve dhe gypave sipas nevojës në mure dhe dysheme;
 • Montimi  dhe instalimi i pajisjeve të ndryshme infrastrukturore të kabllimit;
 • Montimi i kutive shpërndarëse me madhësi të ndryshme përbrenda objekteve të banimit dhe sipas nevojës;
 • Shpimi i vrimave për hyrjen me kabllo në brendësi të ndërtesave, pusetave etj;

 

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Së paku një (1) vit përvojë pune në shtrirjen dhe tërheqjen e kabllove (optike, koaksiale, bakrit, UTP/STP/SFTP etj.) në shtylla të betonit dhe drurit, në ndërtesa të banimit, dhe në ndërtesa afariste ( e dokumentuar);
 • Diplomë e shkollës së mesme profesionale në drejtimin “Teknik i Energjetikës“ ose “ Teknik i Komunikacionit“ (e preferueshme);
 • Eksperiencë në ndërtim dhe mirëmbajtje të rrjetave kabllore (e preferueshme);
 • Patent shofer, kategoria “B”;
 • Njohja e gjuhës serbo-kroate në nivel fillestar (e preferueshme);
 • Njohja e gjuhës gjermane ne nivel fillestar (e preferueshme);

Ne ofrojmë:

 • Zhvillim professional;
 • Pagë konkuruese;
 • Mundësi transferi jashtë vendit;
 • Siguri ne vendin e punes;

 

Të interesuarit mund ta dergojne CV-në e tyre në e-mail adresën: jobs@interadria-ks.com

Data e fundit e aplikimit : 27.09.2021