Përfaqësues mjekësor, Agjent i shitjes, Administratë, Produkt Menaxher
4 ditë
FeKs Pharma
Prishtinë Gjithë Kosovën
Full Time
Përshkrimi

FeKs Pharma shpk, është kompani farmaceutike dhe shpërndarës i produkteve farmaceutike që gjendet në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës. “FeKs Pharma” është një kompani në rritje të vazhdueshme-dinamike.

Ne kemi marrëveshje ekskluzive si distributorë me kompani ndërkombëtare të njohura për të importuar, promovuar dhe shitur prodhimet e tyre në tregun e Kosovës, por jo vetëm. Ne jemi njohës dhe ekspert i tregut mjekësor në Kosovë duke ofruar trajnime për shitje dhe marketing për stafin e kompanisë FeKs Pharma sh.p.k.

Për arsye të zgjerimit të aktivitetit biznesor dhe arritjes së qëllimeve, ‘FeKs pharma sh.p.k’ shpall konkurs për plotësimin e këtyre vendeve të lira të punës:

-1* Përfaqësues mjekësor, ( në të gjitha qytetet e Kosovës)

-2* Agjent i shitjes, (në të gjitha qytetet e Kosovës)

-3* Administratë.

-4* Produkt Menaxher

Kushtet  për pozitën 1 :

 •  Diplomë bachelor në shkencat mjekësore; Farmaci, Mjekësi, Stomatologji,Ekonomi.
 •  Të kenë njohuri për produktet farmaceutike,
 •  Të kenë njohuri bazike për promovimin dhe marketingun e produkteve farmaceutike,
 •  Të kenë aftësi të larta komunikuese, vetë iniciativë, motivim të lartë për punë, dhe qasje ekipore,
 •  Përvoja në njërën nga kompanitë farmaceutike do të jetë përparësi
 • Të ketë patent shofer.

Kushtet  për pozitën  2 :

 •  Diplomën e shkollës së mesme, drejtimi farmaci, mjekësi e përgjithshme ose diplomë bachelor ekonomi.
 •  Kandidatët duhet të kenë njohuri për teknikat e shitjes, dhe distribuimit
 •  Eksperienca në shitje dhe promovimin e shitjes është përparësi.
 • Diplomë bachelor Njohuri për praktikat e mira të storimit dhe praktikat e mira të distribuimit të produkteve farmaceutike si dhe eksperienca në njërën nga kompanitë farmaceutike lokale do të jenë një përparësi. 
 • Të ketë patent shofer

Kushtet  për pozitën  3 :

 • Diplomë bachelor në Ekonomi,Menaxhment,Financa,Juridik.
 • Njohuri të mira në Fushën e informatikës dhe teknologjisë,
 • Njohja e gjuhës Angleze ose gjuhëve të huaja ka përparsi,
 • Të kenë aftësi të larta komunikuese, vetë iniciativë, motivim të lartë për punë, dhe qasje ekipore,
 • Përvoja e punës në fushën e ngjashme do të ketë përparësi.

 Kushtet  për pozitën  4 :

 •  Diplomë bachelor në shkencat mjekësore; Farmaci, Mjekësi, Stomatologji.
 •  Të kenë njohuri për produktet farmaceutike,
 •  Të kenë njohuri bazike për promovimin dhe marketingun e produkteve farmaceutike,
 •  Të kenë aftësi të larta komunikuese, vetë iniciativë, motivim të lartë për punë, dhe qasje ekipore,
 •  Përvoja në njërën nga kompanitë farmaceutike do të ketë përparësi
 • Përvojë pune së paku një vit në pozitë të ngjashme
 • Të ketë njohuri të avansuar kompjuterike si dhe i/e gatshëm për tu aftësuar në programet kompjuterike të aplikueshme në kompani (MS Word, Excel, Internet etj)
 • Njohuria e gjuhës Angleze e domosdoshme, dhe gjuhëve tjera është përparësi
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup
 • Gadishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibil.
 • Të ketë patent shofer.

Për të aplikuar, ju lutem dërgoni CV-në me foto dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në email adresën:  info@fekspharma.com  , www.fekspharma.com tel: 049 188 300.

Vetëm Cv-te e kompletuara do të analizohen. Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Afati i fundit për aplikim është më datën: 12.08.2022, ora 16:00.

Tagged as: administrate, agjent i shitjes, FeKs, FeKs Pharma, Përfaqësues mjekësor, prishtine, produkt menaxher

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
1841
197
506
1251