Inxhinier i Ndërtimtarisë
  • 045-100-844
Skaduar
AZTECH
Prishtinë
Ndertimtari
Full Time
Përshkrimi

Kompania AZTECH është lider në fushën e shitjes me pakicë dhe shumicë për lëminë e elektronikës në tregun Kosovar. Aktualisht kompania AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës. Kompania AZTECH shpall konkurs - vende të lira pune për pozitën:

Inxhinier i Ndërtimtarisë

Vendi: Parku i biznesit - Obiliq

Kualifikimet, detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Inxhinieri duhet të ketë mbaruar Fakultetin Bachelor ose Master, dega Konstruktiv.
  • Inxhinieri i ndërtimtarisë ka për detyrë mbikqyrjen e punëve në teren. Projekti i përket ndërtimit të qendrës logjistike për AZTECH.
  • Inxhinieri duhet të jetë i përgatitur që të merret me organizimin dhe drejtimin e punimeve të ndërtimit në përputhje me projektin, paramasën, specifikimet teknike dhe standardet deri në çertifikimin e punimeve dhe dorëzimin e objektit.
  • Planifikon mënyrën e realizimit të objektivave dhe ndjek në mënyrë të vazhdueshme realizimin e tyre;
  • Identifikon çdo pengesë në realizimin e objektivave dhe i raporton ato udhëheqësit të kompanisë/menaxherit;
  • Identifikon problemet teknike që kërkojnë zgjidhje për mbarëvajtjen e punimeve, drejton dhe propozon mënyrat dhe format e zgjidhjes së tyre;
  • Raporton në baza ditore tek përgjegjësi duke dorëzuar dokumente mbështetëse për punën e bërë në punishte;
  • Ndjek dhe siguron që rregullat e etikës dhe disiplinës në punë të zbatohen me korrektësi;
  • Realizon dhe mban përgjegjësi për të gjithë detyrat e tjera që i ngarkohen.

Të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: [email protected]

Afati për aplikim deri me datë: 31.08.2022

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Apliko për këtë pozitë

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
2356
63
553
1468