Mobile App Developer (Praktikant/e)
  • +38349972700
  • marketing@albaconnect.com
6 ditë
Alba Connect SH.P.K
2
Full Time
Prishtinë
Informatikë
Banner
Përshkrimi

Kërkohen studentë për praktikë në pozitën "Mobile App Developer" me mundësi punësimi në Departmentin e Marketingut në Alba Connect. Konkursi i hapur deri më 30 Nëntor 2021.

Përshkrimi i pozitës:
Puna ka të bëjë me dizajnimin dhe krijimin e aplikacioneve për iOS dhe Android.

Alba Connect SH.P.K:
   • Kompani serioze me bazë stabile në treg
   • Kontrata e rregullt në përputhje me ligj
   • Paga me korrektësi të plotë
   • Pagesa e rregullt e kontributeve dhe pensionit
   • Mundësi në ngritje profesionale
   • Ambient kreativ i punës
   • Staf serioz dhe i respektueshëm

Përgjegjësitë:
   • Bashkëpunon me stafin rreth specifikacioneve për aplikacione
   • Konverton dizajnet nga ato statike në sistemin përkatës (iOS apo Android)
   • Zhvillon kod që komunikon me REST API për mbajtje të të dhënave
   • Përdorë teknologjitë React Native, Apache Cordova/Phonegap, Flutter, NativeScript,  Git, XCode, dhe Android Studio
   • Kërkon solucione për gabime që mund të ndodhin gjatë programimit
   • Mirëmban kod kualitativ përmes testeve automatike

Kushtet:
   • Kreativitet, origjinalitet dhe vullnet në punë
   • Shkathtësi apo njohuri në Objective-C/SwiftJava/KotlinHTMLCSS, dhe JavaScript
   • Aftësi për të krijuar aplikacione për platforma të shumëfishta (cross-platform)
   • Portfolio me punime të deritanishme (e preferuar)
   • Shkathtësi të mira komunikuese
   • Interesim të mësoj dhe të përshtatet në ekipin e kompanisë
   • Korrektësi dhe mirësjellje në punë

 

Për të aplikuar, dërgoni CV-në dhe informatat tjera përcjellëse në faqen albaconnect.com

Pas përzgjedhjes së kandidateve, do t'ju lajmërojmë përmes emailit dhe telefonit për datën/kohën e intervistës.

E-mail:  marketing@albaconnect.com
Viber/WhatsApp:  +383 49 97 27 00
Web:  albaconnect.com
Facebook/Instagram:  @albaconnect

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !