ZYRTAR/E LIGJOR/E
Skaduar
IBAS
Prishtinë
Shërbime juridike
Full Time
Përshkrimi

IBAS sh.a. krahas zgjerimit të vazhdueshëm të afarizmit po zgjerohet edhe me radhët e profesionistëve. Andaj, edhe shpall konkurs për:

ZYRTAR/E LIGJOR/E

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ofrimi i këshillave dhe interpretimeve ligjore;
 • Mbikëqyrja e çështjeve ligjore të dhe sigurimi i pajtueshmërisë me ligjet dhe rregulloret përkatëse;
 • Trajtimi i çështjeve ligjore, hartimi dhe shqyrtimi i dokumenteve ligjore;
 • Përfaqësimi i organizatës në procedurat ligjore dhe përfaqësimi i interesave të organizatës në negociatat me palët e jashtme;
 • Përcjellja e ndryshimeve ligjore, rregulloreve përkatëse dhe sigurimi që organizata është në harmoni me legjislacionin në fuqi;
 • Zhvillimi dhe zbatimi i politikave dhe procedurave për të minimizuar rrezikun ligjor të organizatës;
 • Përveç këtyre detyrave specifike, zyrtari ligjor mund të jetë gjithashtu përgjegjës për planifikimin strategjik dhe vendimmarrjen brenda organizatës dhe mund të veprojë si këshilltar i ekipit drejtues për një sërë çështjesh biznesi dhe ligjore.

Kriteret e përzgjedhjes:

 • Kualifikimi shkollor për çështje juridike, se paku Master;
 • Mbi tre (3) vjet përvojë pune në shitje;
 • Aftësi të buta dhe analitike;
 • Njohje e gjuhës angleze.

Aplikimi bëhet duke dërguar CV dhe një letër motivuese (jo standarde) se pse duhet të iu punësojmë në pozitën për të cilen aplikoni në info@ibas.world para datës 25 janar 2023.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
3427
214
934
2770