Kalkulant/e
Skaduar
Qendra Tregtare LIRIDONI
Pejë
Financa
Përshkrimi

Qendra Tregtare LIRIDONI është qendër tregtare e cila funksionon mbi 15 vite, e përbërë prej Supermarketit, Tekstilit, Restorantit dhe Kafeterisë, e cila ka një personel me përvojë shumëvjeçare në këtë fushë, me qëllim të plotësimit të vendeve të punës QT LIRiDONI me datë 11 janar 2023, shpall këtë:

K O N K U R S

Për pozitën e punës:

Kalkulant/e– një (1) pozitë

Vendi i Punës: QT LIRIDONI Pejë;

Detyrat kryesore:

 • Regjiston faturat e blerjes së mallit në sistem dhe barazon faturat finciarisht;
 • Regjiston faturat e kthimeve të mallit;
 • Regjistron lejimet nga furnitorët;
 • Kontrollon regjistron faturat interne të levizjeve te mallit;
 • Monitoron çmimet e blerjes dhe raporton ndryshimet;
 • Mirëmban dhe arkivon faturat e shitjeve, blerjeve, kalkulimeve, transfereve, fletdërgesave;
 • Monitoron dhe merr pjesë në proces të regjistrimt periodik të mallit;
 • Detyra dhe pergjegjësi tjera të cilat ja përcakton udhëheqësi.

Kualifikimet dhe cilësitë e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar nivelin e studimeve Bachelor në drejtimin Ekonomik, Financiar apo të ngjajshme (niveli pasuniversitar i studimeve është përparësi);
 • Të ketë minimalisht një (1) vit eksperiencë në të njëjtin profil pune (përparësi);
 • Preferohet njohja e programeve të kontabilitetit/financave;
 • Të ketë njohuri elementare të punës në financa;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi për të punuar në ekip;
 • Të jetë i gatshëm të punojë nën presion dhe me orar fleksibil.

Ne ofrojmë:

 • Respektim përtej kërkesave ligjore nga legjislacioni i punës në Republikën e Kosovës;
 • Mundësi dhe përkrahje në zhvillim dhe avansim në karrierë;
 • Pagë konkurruese dhe të dinjitetshme;
 • Sigurim shëndetësor;
 • Ambient dhe atmosferë të shkëlqyeshme të punës.

CV- në dhe dëshmitë mbi përvojën tuaj mund t’i dërgoni në adresën elektronike: [email protected] të plotësuar me pozitën për të cilën aplikoni, ose mund të paraqiteni për plotësimin e aplikacionit në objektin e Q.T. Liridoni në Raushiq, Pejë.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 31.01.2023 në ora 17:00. Aplikaconet e dërguara me vonesë dhe ato të pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
6385
137
1444
6134