Ekspert për Cilësi të Standardeve Ushqimore
 • Jo Publik
Skaduar
EUROFRUTI SH.P.K
Prishtinë
Te tjera
Përshkrimi

EUROFRUTI SH.P.K

Thirrje për Aplikim – Pozitë Pune

“Eurofruti” Sh.P.K. shpall Konkurs pune, për Pozitën: “Ekspert për Cilësi të Standardeve Ushqimore”.

Përshkrimi i Punës :

 • Përgaditja e dokumenteve sipas standardeve të cilësisë ushqimore;
 • Implementimi dhe monitorimin i standardeve të cilësisë tek fermerët;
 • Implementimi dhe monitorimin i standardeve të cilësisë tek qendrat grumbulluese;
 • Implementimi dhe monitorimin i standardeve të cilësisë në Fabrikë të “Eurofruti” Sh.P.K.;
 • Asistenca Teknike dhe bashkëpunim për aplikimin e detyrave të nevojshme të Standardeve (ISO22000, HACCP, GlobalGAP dhe IFS);

Kushtet e përgjithshme :

 • Orar i punës fleksibil (sipas nevojës dhe detyrave të përcaktuara në punë),
 • Pagë fikse,
 • Kohëzgjatja e kontratës së Punës 9 Muaj,
 • Mundësia e vazhdimit të Kontratës pas 9 Muajve.

Kriteret e vlerësimit – Dokumentet për Aplikim :

 • CV,
 • Dëshmi të përvojës së Punës,
 • Letër Motivuese,
 • Referencat.

Afati i fundit për aplikim është deri me 25 Janar 2023 , Ora 16:00h.

Aplikimet mund të dërgohen në e-mail adresë të kompanisë: [email protected].

Informata shtesë: Për informata tjera dhe specifikimet teknike mund të kontaktoni zyrën e kompanisë “Eurofruti” Sh.p.k, përmes emailit [email protected], apo telefonit +383 49 786 800.

Shpenzimet e ofertës :

“Eurofruti” Sh.p.k, nuk i mbulon shpenzimet gjatë procesit të konkursit dhe mban të drejtën e pranimit dhe refuzimit të kandidatëve, anulimit të procesit apo shtyrjen e procesit të rekrutimit për një afat të pacaktuar, deri para nënshkrimit të marrëveshjes dhe për këtë nuk mban përgjegjësi ndaj konkuruesve, dhe nuk është e obliguar të qartësojë arsyet e vendimeve të tilla.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
6385
137
1444
6134