ZAHTEV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA - Specijalista za obuku
Skaduar
Fondi Kosovar për Garanci Kreditore
Prishtinë
Ftesë për Ofertë
Përshkrimi

ZAHTEV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

(USLUGE KONSULTOVANJA– INDIVIDUALNI KONSULTANT)

DRŽAVA – Kosovo

NAZIV PROJEKTA- Projekat jačanja finansijskog sektora

IDA kredit br. 6416-XK

ID projekta br.165147

NAZIV ZADATAKA: jedan (1) specijalista za obuku

Referentni broj: ESSP-IC-CS-010

Datum: 15. mart, 2023.

Osnovne informacije

Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) je nezavisno pravno lice osnovano svojim zakonom, kako bi se zadovoljila potreba za povećanjem pristupa finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu u cilju otvaranja radnih mesta, povećanja lokalne proizvodnje i usluga sa dodatnom vrednošću, poboljšanja trgovinskog bilansa i poboljšanja mogućnosti finansiranja MMSP.

Vlada Kosova (VK) je dobila kredit od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) u iznosu od 22,3 miliona evra (ekvivalentno iznosu od 25 miliona dolara) za finansiranje Projekta jačanja finansijskog sektora za koji se očekuje da će biti realizovan u periodu od tri godine. Projekat ima za cilj da pomogne VK da poboljša pristup finansiranju za mikro, mala i srednja preduzeća jačanjem finansijskih i tehničkih kapaciteta Kosovskog fonda za kreditno jemstvo.

Opis radnih obaveza:

Specijalista za obuku će podržati KFKJ u razvoju i realizaciji nefinansijske komponente. KFKJ će u skladu sa svojom strategijom ponuditi nefinansijsku komponentu za žene u biznisu i startapove.

Ova podkomponenta će sadržati skup odgovarajućih obuka za ovu ciljnu grupu i fokusiraće se na izgradnju kapaciteta odgovarajućih menadžera MMSP za unapređenje veština i povećanje znanja u vezi sa finansijskom pismenošću, formalizacijom i mogućnostima finansiranja.

Štaviše, specijalisti za obuku biće odgovorni da u saradnji sa KFKJ-om osmisle, razviju, realizuju i prate programe obuke za žene u biznisu i startap biznise, da organizuju događaje umrežavanja, kao i da prate i podržavaju MMSP koja su bila deo programa obuke kad god je to potrebno u vezi sa gore navedenim pitanjima.

Zadaci su sledeći:

 • Osmišljavanje programa obuke;
 • Pripremanje materijala za obuku;
 • Izrada pisanog materijala za učesnike, materijala i priručnika;
 • U saradnji sa osobljem KFKJ-a organizovati javni poziv, izbor i formiranje grupe zainteresovanih MMSP za pohađanje obuke;
 • Sprovođenje obuke za odabrana MMSP;
 • Mentorstvo MMSP, gde je potrebno, specijalista za obuku će podržati preduzeća koja su pohađala program za teme koje se obrađuju na obuci;
 • Organizacija događaja umrežavanja sa udruženjima i relevantnim zainteresovanim stranama;
 • Praćenje i izveštavanje o napretku obuke;
 • Tromesečno izveštavanje o uspešnosti programa obuke;
 • Završni izveštaj koji konsoliduje ključne aktivnosti, rezultate i napredak programa;
 • Sve druge dužnosti koje zahteva koordinator projekta/KFKJ.

Period angažovanja

Specijalista za obuku će biti na određenom radnom mestu u okviru Projekta. Specijalista za obuku će pružati usluge ukupno 100 dana (mart 2023 - decembar 2023). Zaposlenje konsultanta zavisi od zadovoljavajućeg učinka u svakom trenutku.

Izveštavanje

Specijalista za obuku će izveštavati koordinatora projekta/upravnog direktora KFKJ-a i podnosiće mesečnu evidenciju radnih sati koja prikazuje odrađene radne dane u svakom kalendarskom mesecu.

Kvalifikacije:

Specijalista za obuku treba da ispuni sledeće uslove:

 • Univerzitetska diploma (ili više stečeno akademsko znanje poželjno) u ekonomiji, bankarstvu, finansijama ili srodnim oblastima sa relevantnim iskustvom u održavanju obuke u oblastima definisanim ovim projektnim zadatkom;
 • Najmanje tri (3) godine relevantnog radnog iskustva u bankarskom sektoru;
 • Radno iskustvo u pripremi i održavanju treninga i sesija koučinga za različite učesnike;
 • Sertifikacija u obuci „za buduće predavače“ ili slično je veoma cenjena;
 • Radno poznavanje tradicionalnih i savremenih metoda, alata i tehnika obuke;
 • Spremnost i sposobnost da se putuje unutar zemlje radi realizacije programa obuke;
 • Potrebno je tečno znanje albanskog i engleskog jezika;
 • Potrebno je znanje u radu sa Microsoft Office aplikacijama uključujući Excel, Word i PowerPoint.

Kriterijumi za ocenjivanje i uži izbor su:

1. Kvalifikacije: 30 %

2. Prethodno slično iskustvo: 70%

Proces izbora kandidata

Iskusni i kvalifikovani pojedinci biće izabrani u skladu sa odredbama Propisa Svetske banke u vezi sa nabavkom za zajmoprimce, finansiranje investicionih projekata (IPF) iz jula 2016. godine sa izmenama i dopunama iz novembra 2017. godine nakon otvorenog konkursnog procesa izbora.

Zainteresovani individualni konsultanti mogu dobiti dodatne informacije na dole navedenoj adresi tokom radnog vremena: 08.00-16.00 časova (od ponedeljka do petka).

Izražavanje interesovanja mora biti dostavljeno u pisanoj formi ili putem imejla na dole navedenu adresu do; 29. marta 2023. godine.

Kosovski fond za kreditno jemstvo, KFKJ

Adresa: Ul. Njazi Alishani br.5

10000, Priština, Kosovo,

Email: [email protected]

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
5828
102
1356
5624