Asistente administrative, Zyrtare financiare
Skaduar
ZYRA E PERKTHIMEVE PRESTIGE
Prishtinë
Administrate Financa
Përshkrimi

KONKURS PËR ASISTENTE ADMINISTRATIVE DHE ZYRTARE FINANCIARE

PERKTHIME PRESTIGE SHPALL KONKURS

 • Asistente administrative në zyrën e kompanisë Perkthime Prestige në Prishtine, Rr. Garibaldi, perballe Hotel Grand (1 asistente adminstrative- femer)
 • Zyrtare financiare në zyrën e kompanisë Perkthime Prestige në Prishtine, Rr. Garibaldi, perballe Hotel Grand (1 zyrtare financiare – femer )

Janë të ftuar të aplikojnë të gjithë personat që plotësojnë kriteret e mëposhtme/

Kualifikimi, përvoja dhe shkathtësitë e kërkuara:

 1. Të ketë eksperiencë pune;
 2. Të ketë mbaruar studimet bachelor;
 3. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 4. Të zotërojë shumë mirë programet bazë të kompjuterit;
 5. Shkathtësi komunikimi, në mënyrë verbale dhe në të shkruar, me qëllim që të jetë i aftë të komunikojë;
 6. Aftësi në përmbushjen e detyrave, punëve me ngarkesë dhe përcaktimin e prioriteteve;
 7. Përparësi kanë të interesuarat që kane pervoje ne fushen e menaxhimit, financave dhe administrates.

Detyrat dhe përgjegjësitë e asistentes administrative:

 1. Pritjen e palëve, pranimin e përkthimeve, dorëzimin e përkthimeve tek palët;
  2. Menaxhimin e zyrës;
  3. Plotësimin e formularëve online të të dhënave të përkthimeve;
  4. Dorëzimin e raportit ditor;
  5. Kryerjen e pagesave të klientëve lidhur me shërbimet e pagesave të IFJB Ria Capital, bashkepunetoreve te jashtem.

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtares financiare jane; menaxhimi i sistemit te leshimit te faturave, kontrollimi i te hyrave bankare dhe regjistrimi i tyre ne sistemin digjital, shperndarjen e faturave, pagimin e shpenzimeve te zyres, shperndarjen e pagesave.

Vendi i punës; Në zyrën e Prestige në qendër të qytetit ne Prishtine. Zyra e stafit administrativ ne Prishtine perbehet vetem nga stafi i gjinise femerore, andaj ky konkurs vlen vetem per gjinine femrore per aplikim.

Kandidatet duhet të dërgojnë CV dhe referencat eventuale të tyre në email adresën e drejtorit te kompanise, ne; [email protected]

Konkursi mbetet i hapur nga data 03 Nentor 2023 gjerë më 30 Nentor 2023.

Për intervistë do të ftohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7565
160
1599
6786