NJOFTIM PËR OFERTË: Furnizim me Mekanizëm Bujqësor
  • /
Skaduar
Women 4 Women Kosova
Ferizaj Graçanicë Junik Prishtinë
Shitje
Përshkrimi

NJOFTIM PËR OFERTË

PRISHTINË, 06.11.2023

Titulli: ”Furnizim me Mekanizëm Bujqësor” në komunat: Prishtinë, Ferizaj, Graçanicë, Junik

Autoriteti kontraktues: KOSOVA - WOMEN 4 WOMEN (K-W4W)

Titulli i projektit: IWKA - Including Women into Kosovo’s Agribusiness

Donatori: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

Numri i projektit: 6006

I. LËNDA E MARRËVESHJES

Furnizimi: “Furnizimi me Mekanizëm Bujësor”

Vendi për ekzekutim: Prishtinë, Ferizaj, Graçanicë dhe Junik

KUSHTET PËR OPERATORIN EKONOMIK I CILI DËSHIRON TA MARR TENDERIN

Kushtet e ofertës:

Afati kohor: Dorëzimi i ofertës duhet të bëhet deri më datën 20.11.2023 ora 15:00

Vendi: Zyra e Kosova - Women 4 Women, Arbëria III, Kosturi Nr. 69, 10000 Prishtinë, Kosovë

Periudha e vlefshmërisë së tenderit: 90 ditë prej afatit të fundit

KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS:

Operatori ekonomikisht më i favorshëm, me çmimin më të ulët

II. KËRKESA PËR DOSJEN E TENDERIT

Dosja e tenderit mund të kërkohet me shkrim përmes e-mailit: i[email protected] më së largu deri më 13.11.2023 ora 15:00

Informata: Për më tepër informata, referohuni drejtpërdrejt zyrës së K-W4W, tel: +388(0)45266267 apo email: [email protected]

Procedura e konkurrimit: Jashtme

Data e publikimit: 06.11.2023

Data e skadimit: 20.11.2023

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7565
160
1599
6786