Asistent social i terrenit
Skaduar
QATAR CHARITY - KOSOVË
Pejë
Te tjera
Përshkrimi

Qatar Charity - Zyra në Kosovë

SHPALLJE PËR NJË VENDE TË LIRË TË PUNËS

 • Lloji i punës: Kujdesi social
 • Titulli i punës: Asistent social i terrenit
 • Organizata: Qatar Charity – Kosovë

Kualifikimi:

 • Diplomë universitare në “Menaxhment, Sociologji, Edukim…”;
 • Përvojë në përgatitjen e planeve, programeve dhe raporteve;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • Aftësi në programet e Microsoft Office.

Detyrat:

 • Kryen vizitat periodike vjetore në terren për çdo përfitues , në përputhje me standardet, kontrollet dhe planin kohor të përcaktuar;
 • Ngarkimi i raporteve të vizitës dhe nevojave të përfituesve në portalin e Organizatës së Qatar Charity;
 • Studimi i terrenit për identifikimin e përfitueseve të rinjë, vizita e tyre, plotësimi i formularëve të aplikimit, dhe ngarkimi i tyre ne portalin e Organizatës së Qatar Charity;
 • Mbikëqyrë zbatimin e nevojave te përfituesve, drejtpërdrejt ose tërthorazi, ngarkon raportin ne portal, sipas kohës se planifikuar dhe përcaktuar nga mbikëqyrësi direkt;
 • Organizon aktivitete në koordinim me mbikëqyrësin e tij;
 • Përgatitjen listave dhe raporteve vjetore dhe periodike për përfituesit, si dhe përcjelljen dhe realizimin e nevojave të përfituesve;
 • Punonjësi nuk është i detyruar të punojë me orar të caktuar në zyrë sipas planit të miratuar;
 • Përparësi do të kenë ata që flasin rrjedhshëm gjuhën arabe ose angleze;
 • Të jetë banor në rajonin e Pejës;
 • Preferohet që kandidati të jetë e gjinisë femërore.

Udhëzime të rëndësishme për aplikim:

 • CV-së në PDF duhet t’i përmban të gjitha informacionet dhe kualifikimet personale të përmendura më sipër ose që nuk janë të përmendura;
 • Të gjitha certifikatat e përmendura në CV, duhet të bashkëngjiten në formatin PDF (një file) dhe të jenë të qarta;
 • Dosjes duhet t'i bashkëngjitet një dokument identiteti (kopje e letërnjoftimit ose pasaportës);
 • Nëse dokumentet nuk janë të plota ose të dhënat nuk janë të qarta, aplikacioni nuk do të shqyrtohet dhe nuk do të merret në konsideratë.
 • Mënyra e vetme për të aplikuar është përmes emaili: [email protected]
 • Kodi i punës duhet të shkruhet në titullin e emailit: Asistent Social/Pejë - Kosovo/2024

• Afati i fundit për aplikime: 29/02/2024

Për çdo pyetje shtesë rreth aplikimit mund të kontaktoni në numrin e telefonit: 045/565-202

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
6905
171
1521
6537