Zyrtar Mbështetës i Degës
9 ditë
KEP Trust
Prizren
Te tjera
Përshkrimi

SHPALLJE PËR VEND PUNE

KEP Trust shpall konkurs për plotësimin e pozitës vijuese:

Zyrtar Mbështetës i Degës

Lokacioni: Prizren (1) (Nr. ref: KEP 12/2024)

Raporton tek: Menaxheri i Degës

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Ofrimi i përkrahjes efektive në arritjen e objektivave të degës;
 • Të sigurojë se vizitorët dhe klientët e KEP Trust asistohen dhe këshillohen në mënyrën e duhur;
 • Ofrimi i shërbimit miqësor dhe profesional ndaj klientëve përgjatë procesimit të transaksioneve të klientëve;
 • Disbursimi i kredive dhe pranimi i ripagesave te kesteve te kredise nga klientët;
 • Ekzekutimi i pagesave dhe dëftesave të pagesës në para të gatshme;
 • Regjistrimi i parave të gatshme të pranuara dhe të paguara me kujdes dhe vëmendje;
 • Përgjegjës për bilancin e saktë të parave të gatshme në çdo moment.
 • Siguron regjistrimin me kohë dhe të saktë të të dhënave të klientit nga forma e aplikacionit për kredi dhe forma e analizës së kredisë, ndryshimet në detajet e kontaktit, numrat e telefonit etj. në databazat përkatëse të KEP Trust-it.

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Shkalla Universitare në Ekonomi apo edhe fushë tjetër, eshte e obliguar.
 • Aftësi të mira kompjuterike dhe njohuri të programeve kompjuterike të Microsoft Office.
 • Aftësi për të punuar në një ambient dinamik të punës dhe të jetë fleksibil;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe ndërpersonale;
 • Leja e vozitjes e domosdoshme.

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen.

Afati i fundit për aplikim është 8 maj 2024

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7199
173
1566
6675