Ftesë për Ofertë: Blerje/ marrjen me qira "Tendë me pajisje përcjellëse"
 • -
14 ditë
SOS Fshatrat e Fëmijëve
Prishtinë
Te tjera
Përshkrimi

FTESE PËR OFERTË

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar.

SOS Fshatrat e Fëmijëve në kuadër të të gjitha projekteve dhe aktiviteteve të planifikuara është e interesuar për Blerjen/ Marrjen me qira të një tende me pajisje përcjellëse për organizimet tradicionale me fëmijët e SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë

Me këtë rast ju bëjmë Ftesë për Ofertë në përputhje me specifikat e cekura më poshtë:

LOT 1 Tendë për blerje

 • Tendë 5x5 metra dhe;
 • Tendë e madhe; çmimi për metër katror

Ofertuesit për LOT 1 bashkë me ofertën duhet të dorëzojnë:

 1. Certifikatën e Regjistrimit të biznesit/ NUI
 2. Cmimet në euro pa tvsh
 3. Oferta duhet të jetë e specifikuar me çmime të ndara sipas kërkesës
 4. Oferta duhet të jetë e nënshkruar dhe e vulosur/ ose me logo zyrtare
 5. Ofertuesit për shitje të specifikojnë çmimin e montimit (e preferuar)

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë (30 ditë) nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë

Kriteret për përzgjedhje:

 • Përmbushja e specifikacionit sipas kërkesës sonë
 • Pas plotësimit të kritereve të lartë permendura, cmimi më i lirë

LOT 2 Tendë me qira përfshirë montimin me pajisje përcjellëse

 • Tendë 5x5 metra me montim (për gjithë ditën);
 • Tendë e madhe me montim çmimi për metër katror (për gjithë ditën);

Për të dy tendat e preferuar të ketë edhe pajisjet përcjellëse si më poshtë:

 • Tavolinë koktelli;
 • Tavolinë normale e punës për promovim të produkteve të organizatës;
 • Karrige plastike;
 • Panelë ndarës (2x2x.2.5m);
 • Flladitëse ajri me ujë 30kw;
 • Flladitëse ajri 30 kw;

Gjatë vitit do të organizohen deri katër aktivitete sipas datave në vijim

 • 15 maj – dita e familjes
 • 1 qershor- dita e fëmijëve
 • Java e 20 nëntorit – java e mbrojtjes
 • Shtator Fushata MovelI T4 SOS

Ofertuesit për LOT 2 bashkë me ofertën duhet të dorëzojnë:

 1. Certifikatën e Regjistrimit të biznesit/ NUI
 2. Cmimet në euro pa tvsh
 3. Oferta duhet të jetë e specifikuar me çmime të ndara sipas kërkesave të mësipërme.
 4. Oferta duhet të jetë e nënshkruar dhe e vulosur/ose me logo zyrtare Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë (10 ditë) nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë

Kriteret për përzgjedhje:

 • Përmbushja e specifikacionit sipas kërkesës sonë
 • Pas plotësimit të kritereve të lartë permendura, cmimi më i lirë

Ju mund të ofertoni për një llot ose për të dy llotet përnjëherësh

Ofertat tuaja mund t’i dërgoni deri me datën: 13.05.2024 në email adresën: [email protected]

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7198
172
1566
6675