Arkatar/e mobil/e
Skaduar
Agjencioni për financim në Kosovë (AFK)
Prizren
Te tjera
Përshkrimi

Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK) është Institucion i suksesshëm Mikrofinanciar që vepron në tërë Kosovën. Nëse dëshironi të jeni pjesë e një instuticioni me integritet që vendos theks te veçantë në kujdesin ndaj klientit, dhe nëse plotësoni kriteret e pozitës së përshkruar më poshtë, ftoheni që të aplikoni për:

VENDE TË HAPURA PUNE

Pozita: Arkatar/e mobil/e

Lokacionet: Prizren/ si dhe zevendesim ne te gjitha deget e AFK-se

Kohëzgjatja: Kontratë njëvjeçare me mundësi vazhdimi

Data e fillimit: Menjëherë

Detyrat:

 • Te zevendesoj arkataret neperdeget tjera te AFK-se sipaskerkeses.
 • Te kryej rregullisht funkcionet e arkatarit ne lidhje me pagesat e klinteve;
 • Te plotesoje fletepagesat bankaredhe te pergadis raportet ditorete keshit per barazim;
 • T’u jap infromacione te sakta klienteve, qofte personalisht apo ne telefon,ne lidhje me shumen e pageses;
 • Te beje shperndarjen e kredise nga arka duke siguruar qe kontrata e kredise eshte e nenshkruar dhe e vulosur, dhe duke verifikuar ID-ne e klientit me te dhenat ne sistem;
 • Te vulose dhe nenshkuraj se bashku me klientin formene shperndarjes te shtypur nga sistemi;
 • Te vulose me vulen katerkendeshe kontratene klientit dhe planin e amortizimit qe te evidentohet shperndarja e mjeteve tek klienti;
 • Te pranoje te gjithathirrjet telefonike dhe te gjithevizitoret ne menyre profesionale, te shpejte, me saktesi, dhe me sjellje te kendshme;
 • T’i vleresoj thirrjet/kerkesat dhe t’i drejtojato, apo te shenoj porositedhe t’i percjelle ne menyre profesionale, te shpejte, dhe me saktesi;
 • Te pergadis dhe procesojdokumentacionin qe do te dergohetme poste duke perfshire: fahun postal, sortimin, adresimin e sakte etj.
 • Te asistoj ne procesine shperndarjes se kredive duke asistuar ne kompletimin e kontratave per kredi dhe dokument garantimet me nenshkrime dhe dokumente percjellese;
 • Detyra tjera sipas kerkeses.

Kualifikimi/Edukimi:

 • Diplome universitare ne ekonomiapo ne ndonje fushe tjeter relevante;

Pervoja:

 • Se paku 2 vite pervoje te punes ne arke;
 • Pervoje ne perdorim te bazes se te dhenavedhe softuerit te arkave.

Njohurite:

 • Njohuri te Teknonlogjise Informative perfshire softuerin e arkave, word processing & spreadsheets (Excel, Access)

Shkathtesite kryesore/Aftesite:

 • Aftesi te shkelqyera te komunikimit;
 • Pershtatje te forte ndaj vlerave te AFK-se dhe kultures se deshiruar te korporates, si dhe perkushtim ne avancim te misionit dhe vizionit te AFK-se;
 • Ne vecanti duhet te demonstroj perkushtim ndaj transparences dhe integritetit;
 • Aftesi te mira ndernjerezore/ i afte te punoj si pjese e ekipit
 • Aftesi te punoje pozitivisht ne pune ekipore, te demonstroje takt dhe ndjeshmeri me stafin, klientet dhe publikun
 • Aftesi te ruaj besueshmerine ne menyre te pershtatshme;
 • Iperpikte dhe efikas;
 • Te jete fleksibil dhe te ndermerrdetyra tjera.

Aplikacionin e plotesuar e dergoni ne e-mail adresën:[email protected] . Ne titull duhet te shkruhet pozita e punes dhe vendi.

 • Së bashku me aplikacion gjithashtu dorëzoni CV-ne, dhe një Letër Motivimi.Aplikacionin mund ta shkarkoni nga web faqja zyrtare: www.afkonline.org

AFK-ja mirëpretaplikacionet nga të gjitha komunitetet Kosovare.

Afati i fundit për aplikim është 17 Maj 2024. Vetëm kandidatët e suksesshëm do të kontaktohen për testim me shkrim.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7198
172
1566
6675