Asistent të Logjistikës
Skaduar
Art House Sh.p.k
Prishtinë
Logjistike
Përshkrimi

KONKURS

Ne jemi duke kërkuar një Asistent të Logjistikës për të marrë pjesë në detyrat dhe aktivitetet tona të depos. Kandidati i suksesshëm do të jetë përgjegjës për sigurimin e stoqeve nëmënyrë të rregullttë organizuar dhe të sigurt

Asistent i Logjistikës Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Përgjegjës për mbarëvajtjen e artikujve të deponuara në depon e kompanisë.
 • Përgjegjës për bartjen e artikujve të kërkuara nga kompania deri tek zyret e kompanisë.
 • Bën monitorimin e artikujve të dorëzuara tek punonjësit e tjerë të kompanisë për nevoja të tyre ditore.
 • Përgjegjës për shkarkimin e artikujve.
 • Përpilimi dhe inspektimi i dokumentacionit të lidhur me transportin.
 • Shkarkimi i dërgesave hyrëse dhe rishikimii përmbajtjes së tyre.
 • Paketimi i stoqeve në mënyrë të rregullt të organizuar dhe të sigurt.
 • Raportimi në bazë javore/mujore/vjetore për aktivitetet në depot e kompanisë.
 • Punë të tjera të kërkuaranga menaxhmenti.
 • Drejtimi dhe kryerja e detyrave rutinëtë pastrimit të depove.
 • Obligohet të ketë kujdespër pamjen personale.
 • Obligohet që ta respektoj Rendin shtëpiak të ndërrmarrjes.

Kualifikimet

 • Diplomë mbi shkollimin e mesëm
 • Kualifikime teknike apo çertifikatë në fushën si logjistikë, prokurim, blerje dhe furnizim.
 • Aftësi të mira organizative, vëmendje ndaj hollësive dhe aftësive për të menaxhuar kohën në mënyrë efektive,
 • Njohuri Bazë për kërkesat për mirëmbatjen e automjeteve,
 • Njohuri të mira të rajonit të Kosovës.
 • Shkathtësi të avancuara kompjuterike: Njohuri ne MS Office(word, excel, etj).
 • Shkathtësi në komunikim me gojë dhe me shkrim.
 • Aftësi për të marrë vendime të qëndrueshme duke përdorur informacionet nëdispozicion si dhe duke ruajturkonfidencialitetin.
 • Aftësi për të punuar nën presiontë vazhdueshëm.
 • Aftësi për të punuarnë ekip dhe për të dëgjuar.
 • Aftësi fizike për të lëvizur pajisje
 • Qasje të këndshme dhe pozitive në komunikimin me klientë.
 • Nivel të lartë të motivimit dhe në gjendjetë punojë shpejt dhe në mënyrëefektive.
 • Patentë shoferi dhe pervojëtë shkëlqyer në vozitje.

Dokumentet e kërkuara:

 • CV .
 • Diplomën/at dhe çertifikata relevanteprofesionale.
 • Referencat e punës.
 • Letër motivimi.

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën: [email protected] dhe tek rubrika “subject”të ceket EMRI MBIEMRI DHE POZITAE KANDIDATIT E SAKTE PER TE CILENAPLIKONI.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 24.05.2024.

Regjioni: Dragodan, PRISHTINË.

Vetëm personat të cilët do të përzgjidhen për intervistë do të kontaktohen.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7200
174
1566
6675