Shef i Kontabilitetit
 • /
Skaduar
Jatex Holding Corporacy
Gjakovë
Ekonomi
Përshkrimi

Bazuar në Ligjin e Punës dhe vendimit të Bordit të Përkohshëm Menaxhues, me datë 13.05.2024, H.C.”JATEX”SH.A. në Gjakovë, shpallë konkurs publik:

KONKURS

Ndërmarrja: H.C.”JATEX”sh.a. Gjakovë

Sektori: Sektori financiar

Vendi i punës: Një (1) Shef i Kontabilitetit

Kontrata: Sipas legjislacionit në fuqi

Punët dhe detyrat e punës:

 • Regjistrimi i faturave të blerjeve dhe shitjeve në përputhje me standardet e kontabilitetit dhe ligjeve të tjera të zbatueshme;
 • Mirëmbajtja e dokumentacionit financiar në bazë të kërkesave ligjore;
 • Regjistrimi dhe konsolidimi I llogarive bankare dhe arkës;
 • Përgaditja e librave tregtarë, konfirmimi i tyre dhe dokumentacionin përkatës;
 • Përgaditja dhe menagjimi I llogarive të arkëtueshme dhe të pagueshme;
 • Mbajtja e evidences së punes ditore për puntoret e Ndërmarrjes;
 • Përgaditja e listes së pagave;
 • Deklarimi i tatimeve;
 • Kontrollimi dhe barazimi i listave të regjistrimeve vjetore nga ana e komisioneve me financa;
 • Është përgjegjës për punë dhe detyra të punës që i janë përcaktuar apo i përcakton e i përgjigjet zyrtarit financiar.

Kushtet e pjesmarrjes në konkurs:

 • Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikes së Kosovës, të moshes madhore të cilët kanë zotësi të plotë veprimi;
 • Të kenë Diplomë të nivelit universitarë në ekonomi, financa, administrim biznesi, menaxhim;
 • Aftësi organizative;
 • Atësi për kryerjen e punëve;
 • Të ketë integritet të lartë moral dhe ti përmbahet standardeve të etikës;
 • Njohuri të rrjedhshme në të folur dhe në të shkruar në njërën nga gjuhet zyrtare;
 • Njohuri të mira në aplikacionet e Microsoft Office.

Aftësitë/ përvoja dhe atributet tjera që kërkohen:

 • Minimalisht të ketë 1 vit përvojë pune në detyra të ngjashme.

Data e mbylljes së konkursit: Konkursit është i hapur pesëmbdhjetë (15)ditë nga data e publikimit.

Dokumentat e kërkuara:

 • Aplikacion i punësimit;
 • Letër Motivuese;
 • Diplomen mbi kualifikimin të cilën e posedojnë;
 • Dëshmin e përvojes në punë;
 • Dokumenti i identifikimit,
 • Certifikat nga gjykata që nuk është I e dënuar apo në procedure penale; si dhe
 • Çdo dokument tjetër që e vlerëson të nevojshme që i përshtatet kushteve dhe kritereve të caktuara më lartë.

Dorëzimi i dokumentave bëhet në zyren e shërbimit kadrovik çdo ditë pune prej ores 8:00 – 14:00, ose në email [email protected]

Bordi i Përkohshëm Menagjues i

H.C.”JATEX”SH.A.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7200
174
1566
6675