THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT
Skaduar
Innovation and Training Park
Prizren
Te tjera
Përshkrimi

ITP Prizren bën shpalljen si në vijim:

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT

ITP Prizren fton kompanitë e kualifikuara të kërkojnë dokumentacionin përkatës për thirrjen për shprehje të interesit lidhur me aktivitetin si në vijim:

Shitja e: Mobilje zyresh të përdorura dhe sende të tjera të ndryshme (rafte metalike, rafte dhe dollapë druri, tavolina dhe karrige, profile dhe shufra çeliku etj.) – LOT 1;
Pajisje fitnesi – LOT 2;
Traktor me dy rrota , motorrdizel Goldoni – LOT 3.
Shitja bëhet si 3 (tre) LOTE të veçanta dhe sipas parimit - “ashtu siç është”

KËRKESA PËR DOKUMENTET E TENDERIT

Kërkesa për dokumentet e tenderit dhe pyetjet lidhur me aktivitetin duhet të dërgohen me e-mail me numër reference të lëndës:

ITP-EOI04 Shitja e: Mobilje zyresh të përdorura dhe sende të tjera të ndryshme (rafte metalike,rafte dhe dollapë druri, tavolinadhe karrige, profile dhe shufra çelikuetj.) – LOT 1;
Pajisje fitnesi – LOT2;
Traktor me dy rrota , motorr dizel Goldoni – LOT 3,
në [email protected] para datës 27.05.2024.

Zyrtari përgjegjës i ITP-së do të ju dërgoj dokumentet e tenderit brenda ditës.

Materialet në dispozicion janë të hapura për inspektim në çdo ditë pune, gjatë orarit të punës deri më 27.05.2024 pas kontaktit me ITP Prizren, në e-mail adresën si në vijim: [email protected]

Të gjitha korrespodencat duhet të bëhen në gjuhën shqipe ose angleze.

Dorëzimi i ofertës:

Data e fundit për dorëzim të dokumenteve të tenderit është 29 Maj 2024 në orën 16:00.

Udhëzimet e detajuara lidhur me përmbajtjen e ofertës tuaj dhe si duhet të paraqitet ajo janë të përshkruara në dokumentet e tenderit: “Thirrje për shprehje të interesit” dhe “Njoftimi për tender”. Nëse keni ndonjë pyetje shtesë lidhur me këtë çështje, ju lutemi ta kontaktoni zyrtarin tonë të prokurimit përmes: [email protected].

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7199
173
1566
6675