Ekspert i Prokurimit (1), Menaxher i projekteve (2), Instalalues Elektrik (5)
 • /
1 ditë
LCE sh.p.k
Prishtinë
Menaxhment Te tjera
Përshkrimi

Pozita: Ekspert i Prokurimit (1 Pozitë)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgatitja e dokumenteve të projekteve për aplikim
 • Përgatitja e kontratave me nenkontraktor
 • Përgatitja e kontratave me partner të ri

Aftësitë dhe edukimi:

 • Pervoje pune min, 3 vite në prokurim
 • Komunikim profesional me kolegët.
 • Aftësi për të kryer detyra në mënyrë profesionale dhe brenda etikës së punës.
 • Aftesi motivuese deleguese dhe menaxhuese.
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës, planifikimit dhe menaxhimit të burimeve.

Pozita: Menaxher i projekteve (2 Pozita)

Detyrat dhe Pergjegjesitë:

 • Harton dhe implementon politikat blerëse dhe shitëse të kompanise
 • Te pergadis ofertë në bazë te preventivave dhe ofertës së klientit
 • Negocion dhe zgjidhë kërkesat e klientit.
 • Perfaqeson kompaninë në takime nga investitori/kontraktori lidhur me ndonjë projekt.
 • Raporton në baza javore/mujore kompanisë mbi ecurinë e proceseve.
 • Kryen vizita te klientet në baza të planit javor/mujor.

Aftësitë dhe edukimi:

 • Diplomë universitare në fushen e ELEKTRIKËS (jo e domosdoshme)
 • Te disponojë CERTIFIKATA apo kualifikime të ndryshme
 • Experiencë në menaxhim së paku 3 vite.
 • Gjuha Angleze (jo e domosdoshme)
 • Njohuri të paketes Microsoft OFFICE (Word Excel)
 • Patent shofer kategoria B.
 • Komunikim profesional me kolegët.
 • Aftësi për të kryer detyra në mënyrë profesionale dhe brenda etikës së punës.
 • Aftesi motivuese deleguese dhe menaxhuese.
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës, planifikimit dhe menaxhimit të burimeve.

Pozita: Instalalues Elektrik (5 pozita)

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Instalime te ndryshme elektrike te tensionit te ulet edhe te mesem
 • Instalime të paneleve elektrike

Aftësitë dhe edukimi:

 • Përvoje pune
 • Patent shoferi (B)
 • Komunikim profesional me kolegët.
 • Aftësi për të kryer detyra në mënyrë profesionale dhe brenda etikës së punës.
 • Aftesi motivuese deleguese dhe menaxhuese.
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës, planifikimit dhe menaxhimit të burimeve.

Aplikimi mund të bëhet me:
tel: +383 48 552 444 (Whatsapp)
email: [email protected]

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7345
168
1578
6731