Ftesë për propozime nga kompani të kualifikuara të mediave dixhitale
1 ditë
Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims KRCT
Prishtinë
Te tjera
Përshkrimi

Ftesë për propozime

“Fushata në media sociale për të drejtat e të mbijetuarve të dhunës seksuale lidhur me konfliktin”

Projekti: 4CRSV survivors-“Rrugët drejt fuqizimit: Promovimii drejtësisë, shërimit dhe gjithë përfshirjes për të mbijetuarit e dhunës seksuale lidhur me konfliktin”

Sfondi:

Si pjesë e projektit rajonal “Mbështetja e BE-së për Ndërtimin e Besimit në Ballkanin Perëndimor”, i financuar nga Bashkimi Evropian (BE) dhe i cili zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT) si përfituese, po kërkon propozime nga kompani të kualifikuara të mediave dixhitale për të zhvilluar dhe ekzekutuar një fushatë gjithëpërfshirëse të mediave sociale që synon rritjen e ndërgjegjësimit dhe avokimin për të drejtat e të mbijetuarve të dhunës seksuale të lidhur me konfliktin (CRSV). Fushata do të synojë të përforcojë zërat e të mbijetuarve, të edukojë publikun dhe të promovojë politika dhe veprime që mbështesin të drejtat e të mbijetuarve.

Dhuna Seksuale e lidhur me Konfliktin (CRSV) është një shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut që ndodh në mjediset e konfliktit dhe pas konfliktit në mbarë botën. Të mbijetuarit e CRSV shpesh përballen me stigmë, diskriminim dhe mungesë të qasjes në drejtësi dhe shërbime mbështetëse. Kjo fushatë synon të adresojë këto sfida duke nxjerrë në pah përvojat e të mbijetuarve, duke promovuar të drejtat e tyre dhe duke informuar për mbështetjen që mund të marrin nga QKRMT përmes Klinikës për Ndihmë Juridike Falas.

Objektivat:

 1. Rritja e ndërgjegjësimit për përhapjen dhe ndikimin e dhunës seksuale të lidhur me konfliktin.
 2. Sfidoni stigmën dhe diskriminimin ndaj të mbijetuarve të CRSV.
 3. Mbështetni politikat dhe veprimet që mbështesin të drejtat e të mbijetuarve të CRSV, duke përfshirë qasjen në drejtësi, kujdes shëndetësor dhe mbështetje psikosociale.
 4. Informimi i publikut për mbështetjen e të mbijetuarve përmes Klinikës për Ndihmë Juridike Falas.

Fusha e punës:

Kompania e përzgjedhur do të jetë përgjegjëse për:

 1. Zhvillimi i një koncepti dhe strategjisë së mesazheve për fushatën e mediave sociale.
 2. Krijimi i përmbajtjes bindëse(duke përfshirë grafika, video dhe postime të shkruara) për shpërndarje nëpër platforma të ndryshme të mediave sociale.
 3. Menaxhimi i llogarive/faqeve të mediave socialetë caktuara për fushatën.
 4. Zbatimi i reklamimit dhe promovimit të synuar për të arritur audiencën kryesore.
 5. Monitorimi dhe vlerësimi i efektivitetit të fushatës dhe ofrimi i raporteve të rregullta tek QKRMT.

Udhëzimet e propozimit:

Kompanitë e interesuara ftohen të paraqesin propozime që përfshijnë:

 1. Sfondi dhe përvoja e kompanisë duke punuar në fushata të ngjashme.
 2. Qasja dhe metodologjia e propozuar për zhvillimin dhe ekzekutimin e fushatës së mediave sociale.
 3. Shembuj të punës së mëparshme që demonstrojnë kreativitet dhe efektivitet në angazhimin e audiencës online.
 4. Buxheti i propozuar dhe afati kohor për fushatën.
 5. Çdo informacion ose njohuri shtesë përkatëse që mund të forcojë propozimin.

Afati kohor:

Fushata duhet të jetë gati për nisjederi me dt. 17.06.2024.

Propozimet duhet të dorëzohen në mënyrë elektronike në QKRMT në email adresen : [email protected], jo më vonë se me dt. 26.05.2024. Propozimet e vonuara nuk do të merren parasysh.

Sinqerisht,

Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7345
168
1578
6731