Ftesë për Tender: “QUANTITIES FOR NURSING SERVICES DIGITIZATION”
  • /
3 ditë
Integrated Health Services
Prishtinë
Te tjera
Përshkrimi

Ftesë për Tender 29.05.2024

Referencë: ITT/IHS/2024/004

Swiss Tropical and Public Health Institute-OJQ në Kosovë (Swiss TPH), është duke zbatuar projektin:“Integrimi i Shërbimeve Shëndetësore” (IHS) për të kontribuar në përmirësimin e shëndetit të popullatës përmes kërkimeve të avancuara, shërbimeve dhe trajnimeve në Kosovë

Integrimi i Shërbimve Shendetesore (IHS) me anë të këtije njoftimi fton kompanitë e interesuara të, që të dorëzojnë ofertat e tyre, në përputhje me kushtet dhe specifikacionin e detajuar në dokumentin e tenderit.

“QUANTITIES FOR NURSING SERVICES DIGITIZATION”

Kompanitë e interesuara mund të kërkojnë dokumentacionin e tenderit, duke kontaktuar Zyrën e SWISS TPH -OJQ në Kosovë, përmes e-mail adreses: [email protected], ku duhet ta kërkojn dosjen e tenderit dhe më pastajë dokumentacioni do ti dërgohet kërkuesit në menyrë elektronike/email. Të gjitha detajet e nevojeshme për aplikim i gjeni në dosjen e tenderit.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 19.06.2024 në ora 14:00, adresa: Rr. Tirana, Prime Residence, C 4/3, Hyrja A, Kati 9, banesa nr. 20, 10000 Prishtinë, Kosovë. Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur (nje origjinal dhe nje kopje+ nje USB) në zyren e SWISS TPH-OJQ në Kosovë /IHS Project

Për informata shtesë, ju lutemi kontaktoni SWISS TPH-OJQ në Kosovë në email adresën si mëposhtë: [email protected]

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7345
168
1578
6731