Asistent-e financiare (Ndihmës/e kontabilist/e)
 • /
4 ditë
Konstruktori Sh.p.k
Prishtinë
Financa
Përshkrimi

Konstruktori SH.P.K., me seli në Prishtinë hap konkurs për:

 • Asistent-e financiare (Ndihmës/e kontabilist/e)

Konstruktori sh.p.k. është Distributor i Autorizuar i MAPEI-ITALI për Republiken e KOSOVËS.

Pozicioni i Punës: Asistent-e financiare

Lokacioni: Prishtinë

Lloji i punës: Pozicioni është me orar të plot

Detyrat dhe përgjegjësitë::

 • Menaxhimin e detyrave administrative ditore, duke përfshirë korrespondencën elektronike dhe të shkruar me blerësit dhe furnitorët.
 • Pranimi i faturave , regjistrimi tyre dhe ruajtja e dokumentacionit zyrtar e financiar.
 • Pergaditjen e raporteve të arkës dhe dorëzimi dokumentacionit për pagesë.
 • Asistimi në përgaditjen e ofertave për punë sherbime
 • Sherbimet e importit të mallit ,zhdoganimit të tij dhe mbajtja e korrespondences me sherbimet e shpedicionit.
 • Asistimi në mbështetjen me dokumentacion financiar për kontabilitetin e kompanisë .
 • Ndihma në transaksioneve financiare të kompanisë.
 • Ndihma në projekte specifike apo detyra të tjera sipas nevojës.
 • Ndihmoni në përgatitjen e raporteve të barazimit financiar si dhe kontrollon regjistrimet e arkëtimeve dhe pagesave sipas llogarive.
 • Zhvilloni dhe mirëmbani një sistem dosjesh.
 • Përditësoni dhe mirëmbani nivelin e stoqeve të mallit dhe materialit në depon e kompanisë.
 • Regjistrimi I importeve
 • Rezervoni aranzhimet e udhëtimit.
 • Paraqisni dhe rakordoni raportet e shpenzimeve javore dhe mujore.
 • Komunikoni me kontabilistin dhe zyrtaret tjerë administrativë për të trajtuar kërkesat dhe pyetjet nga menaxhmenti i lartë.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Përvojë pune në fusha të ngjashme është një përparësi.
 • Të ketë njohuri shumë të mirë të paketës Microsoft Office (veçanërisht Excel).
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi
 • Njohuri të mjaftueshme për asistim në procedura të kontabilitetit dhe financave.
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe aftësi për të punuar me disiplinë dhe në mënyrë ekipore.
 • Vet-iniciativë në qasje ndaj punëve
 • Njohuri të sistemeve dhe procedurave të menaxhimit të zyrës.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe verbal.
 • Të ketë Diplomë Universitare të Fakultetit Ekonomik;
 • Patent shofer (B) e preferuar

Kushtet e punës:

 • Vendi i punës është në qytetin e Prishtinës,
 • Paga e negociueshme
 • Orari i punës 08:00-17:00

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në dhe kopjen e diplomës. Dokumentet e kërkuara duhet të dërgohen ne e-mail adresën: [email protected] (ne subject të ceket pozita për të cilën aplikoni).

Konkursi është i hapur deri me datë 20 qershor 2024, ora 16:00.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7345
168
1578
6731