AKTIVNOST SVEOBUHVATNI EKONOMSKI RAZVOJ (IEEA)
12 ditë
Community Development Fund
Graçanicë Mitrovicë Shtërpcë
Te tjera
Përshkrimi

AKTIVNOST SVEOBUHVATNI EKONOMSKI RAZVOJ (IEEA)

ZAHTEV ZA DOSTAVU APLIKACIJA (RFA) 001-RFA-2024

Datum objave: 31 maj, 2024

Zadnji rok i vreme za dostavu aplikacija:: 28 jun, 2024, do 16:00.

Aktivnost Sveobuhvatni Ekonomski Razvoj (Inclusive Economic Engagement Activity), koju finansira USAID, jepetogodišnji aktivnost koji ima za cilj osnaživanje i oživljavanje mikro, malih i srednjih produzeca (MMSP-a) uvlasništvu žena i manjinskih zajednica negativno pogođenih od pandemije Covid-19. Fond za Razvoj Zajednice (CDF), kao partner u implementaciji USAID-a za Aktivnost Sveobuhvatni Ekonomski Razvoj, očekuje aplikacije od kvalifikovanih, Mikro, Malih i Srednjih Preduzeća (MMSP) u vlasništvu pripadnika srpske zajednice.

Veličina bilo kog pojedinačnog granta dodeljenog prema ovom RFA biće do $10,000.00.

Informacije o prihvatljivosti

Svi grantovi koji su dodeljeni u okviru fondova Aktivnosti IEE podležu uslovima prihvatljivosti/podobnosti navedenim u nastavku:

MMSP u vlasništvu pripadnika srpske zajednice koja su legalno registrovana na Kosovu i posluju najmanje godinu dana. (Kopiju potvrde o registraciji biznisa treba dostaviti kao dokaz)

Informacije o podnošenju aplikacije

Aplikacije se mogu predatina dva jezika (engleski i srpski). Podnosioci aplikacije treba da podnesu pisanu Potpunu aplikaciju za grantove IEEA-inom odeljenju za grantove putem emajla na [email protected] ili u štampanoj formi u prostorijama CDF/IEEA na sledećoj adresi: ul. Ahmet Krasniqi,Arberi B-A | 1F, Prishtina, Kosovo.

Aplikanti mogu podneti pitanja u vezi sa ovim RFA u pisanoj formi kod Aktivnosti Sveobuhvatni Ekonomski Razvoj preko emajl adrese [email protected]

Krajnji rok za dostavu zahteva za pojašnjenja/objašnjenja je do 14 juna 2024.

Pored toga, četiri informativnih sesija RFA sa potencijalnim aplikantima biće organizovano u sledećim opštinama:

  1. Gračanica – Zgrada opštine – 10 jun 2024 (10:00 - 11:00)
  2. Ranilug – Zgrada opštine – 10 jun 2024 (13:00- 14:00)
  3. Severna Mitrovica – Prostororije NVO ACDC 11 jun 2024 (13:00 - 14:00)
  4. Štrpce – Zgrada opštine – 12 jun 2024 (11:00 - 12:00)

Krajnji rok za podnošenje popunjenih aplikacija je do 28 juna 2024, 16:00 sati po lokalnom vremenu na Kosovu.

Sve prijavemoraju biti primljene pre roka za zatvaranje.

Aplikacije primljenenakon krajnjeg datumai vremena zatvaranja neće se uzeti u obzirprilikom daljeg razmatranja. Molimo vas da pristupite paketu aplikacija i dodatnim informacijama ovde: (RFA NO.: 001-RFA-2024)

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7345
168
1578
6731