FTESE PER OFERTE: Material shpenzues për Zyre
  • -
21 ditë
SOS Fshatrat e Fëmijëve
Prishtinë
Te tjera
Përshkrimi

FTESE PER OFERTE

Fondacioni SOS Fshatrate Fëmijëve Kosovë është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore dhe në nevojë,pa marrë parasysh etninë,kombësinë dhe besiminfetar.

SOS Fshatrat e Fëmijëve duke përfshirë të gjithë projektet në kuadër të organizatës, ftonkompanitë e specializuara dhe të interesuara për:

Furnizim me:

  • Material shpenzues për Zyre

Të interesuarit mund të marin listën e specifikimit cdo ditë pune në email adresën: [email protected] deri me datën: 08.07.2024

Dokumentet e nevojshme:

  • Çertifikata e regjistrimit të Biznesit/ NUI,
  • Çmimet duhen të kuotohen në euro pa TVSH

Kompania duhet t’i ketë të gjitha pajisjetdhe logjistikën për ofrimin e artikujve deri në lokacionin tonë

Vlefshmëria e ofertës duhettë jetë 60 ditë nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë

Me rastin e nënshkrimit të kontratës ofertuesii përzgjedhur duhet të dorëzojëVërtetimin Tatimor

Kriteret e përzgjedhjes së ofertës:

  1. Plotësimi i specifikacionit sipas kërkesës
  2. Pasplotësimit të specifikacionit; çmimi më i lirë

Ofertat duhen të jenë (1 në origjinale + 1 kopje)në pliko të mbyllur, të specifikuara për: “Material shpenzues për Zyre” dhe të dorëzohen në SOS-Fshatrat e Fëmijëve Rr. 1 Tetori p.n. Velani cdo ditë pune nga ora 09:00-15:00 deri me: 09.07.2024

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7345
168
1578
6731