Menaxher Eksporti
 • /
10 ditë
ROYAL BEVERAGE L.L.C
Gjilan
Menaxhment
Përshkrimi

PËRSHRIM I VENDIT TË PUNËS

Pozita: Menaxher Eksporti

Kompania: Royal Beverage

Lokacioni: Gjilan, Kosovë

Paga: Konkurruese dhe në përputhje me përvojën

PËRSHKRIMI I KOMPANISË:

Royal Beverage, lider në industrinë e pijeve freskuese që nga viti 1994, po kërkon një Menaxher Eksporti për të mbikëqyrur dhe zgjeruar shitjet ndërkombëtare të produkteve tona. Kandidati ideal do të ketë përvojë të dëshmuar në menaxhimin e eksportit dhe shitjeve ndërkombëtare, me aftësi të forta ndërpersonale dhe udhëheqëse. Përgjegjësitë kryesore përfshijnë zhvillimin dhe zbatimin e strategjive të shitjes, mbikëqyrjen e logjistikës dhe përputhshmërinë me rregulloret tregtare, dhe menaxhimin e një ekipi profesionistësh të eksportit. Kualifikimet përfshijnë një diplomë bachelor në një fushë të lidhur me biznesin, njohuri në administrimin e biznesit dhe sistemet e menaxhimit të transportit, dhe aftësi të forta në komunikimin ndërkulturor. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe letrën e motivimit në [[email protected]] apo ne ueb faqen tone: www.royalbev.com.

 

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

Shitje dhe Promovim:

 • Zhvillimi dhe zbatimi i strategjive për të rritur shitjet e produkteve të Royal Beverage në tregjet ndërkombëtare.
 • Identifikimi i mundësive të reja të biznesit dhe krijimi i marrëdhënieve me klientët dhe distributorët potencialë.
 • Menaxhimi dhe zgjerimi i bazës ekzistuese të klientëve duke ruajtur nivele të larta të kënaqësisë së klientit.

Logjistikë dhe Përputhshmëri:

 • Mbikëqyrja e logjistikës së transportit të mallrave ndërkombëtarisht, duke siguruar dorëzimin e shpejtë dhe efikas.
 • Sigurimi që të gjitha eksportet të jenë në përputhje me rregulloret kombëtare dhe ndërkombëtare të tregtisë, përfshirë tarifat, marrëveshjet tregtare dhe standardet e cilësisë.
 • Bashkëpunimi me ndërmjetës doganorë, kompani transporti dhe agjenci rregullatore për të lehtësuar operacionet e eksportit.

Menaxhimi i Ekipit:

 • Mbikëqyrja dhe mentorimi i një ekipi të profesionistëve të eksportit, duke ofruar udhëzime dhe mbështetje për të arritur objektivat e departamentit.
 • Promovimi i një mjedisi bashkëpunues të ekipit dhe nxitja e përmirësimit të vazhdueshëm dhe zhvillimit profesional.

Analiza e Tregut dhe Raportimi:

 • Kryerja e hulumtimeve të tregut për të identifikuar tendencat, kërkesën dhe zonat potenciale për zgjerim.
 • Përgatitja dhe paraqitja e raporteve të detajuara mbi aktivitetet e eksportit, performancën e shitjeve dhe kushtet e tregut për menaxhmentin e lartë.

 

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA:

Arsimimi:

 • Diplomë Bachelor në Administrim Biznesi, Biznes Ndërkombëtar, Logjistikë ose një fushë të ngjashme. Një diplomë e shkollës së mesme me përvojë të gjerë mund të konsiderohet.

 

Përvoja:

 • Përvojë e dëshmuar në menaxhimin e eksportit, shitjet ndërkombëtare ose logjistikën.
 • Njohja me industrinë e pijeve është një avantazh.

 

Aftësitë:

 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikative për të punuar me kultura të ndryshme dhe për të menaxhuar marrëdhëniet me klientët.
 • Aftësi të forta udhëheqëse dhe menaxhimi të ekipit.
 • Adaptueshmëri për të trajtuar sfidat dhe zakonet e panjohura në biznesin ndërkombëtar.
 • Leje te vlefshme per drejtim te automjetit.

 

Njohuri Teknike:

 • Ekspertizë në administrimin e biznesit, sistemet e menaxhimit të transportit dhe rregulloret e eksportit.
 • Njohuri në aplikacionet bazë kompjuterike (email, përpunim teksti, tabela) dhe njohuri me softuerët e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit, inventarit dhe financave.

 

Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor:

 • Njohja e një gjuhe të huaj që është e rëndësishme për tregjet e eksportit të kompanisë dhe është shume e dëshirueshme.

 

PROCESI I APLIKIMIT:

Kandidatët e interesuar ftohen të dërgojnë CV-në dhe një letër motivimi duke përshkruar kualifikimet dhe përvojën e tyre në [email protected]; Konkursi mbetet i hapur deri më date 26.06.2024!

Ju lutemi përfshini "Aplikimi për Menaxher Eksporti - Royal Beverage" në subjektin e email-it.

 

Per me shume informata rreth kompanise sone, kliko ketu ne kete weblink http://www.royalbev.com

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7345
168
1578
6731