Zyrtar/ Specialist për Operacione me Kartela (m/f)
 • -
Skaduar
Banka për Biznes
Prishtinë
Te tjera
Përshkrimi

Zyrtar/ Specialist për Operacione me Kartela (m/f)

Kompetencat

 • Diplomë Universitare.
 • Një deri tre vite përvojë pune në fushën e kartelave.
 • Aftësi për të identifikuar dhe zgjidhur probleme komplekse në lidhje me operacionet e kartelave dhe transaksionet e tyre.
 • Aftësi për të planifikuar, organizuar dhe menaxhuar projekte të ndryshme.
 • Aftësi për të komunikuar në mënyrë të qartë dhe efektive.
 • Aftësi të mira të menaxhimit të kohës, prioritete dhe arritjes së objektivave.
 • Nivel i avancuar i gjuhës angleze dhe përdorimit të paketës së Microsoft Office.

Përshkrim i vendi të punës

 • Siguron dhe monitoron përmbushjen e punëve operacionale me kartela.
 • Siguron implementimin e zhvillimeve të reja në fushën e kartelave në linjë me strategjinë e Bankës.
 • Analizon vazhdimisht produktet/shërbimet/proceset e sektorit dhe propozon ndryshime që përmirësojnë dhe avancojnë proceset.
 • Monitoron dhe ndjek kërkesat/mandatet e ngritura nga VISA dhe, në bashkëpunim me mbikëqyrësin, kujdeset që ndryshimet të zbatohen në kohë.
 • Sigurohet që procesi i “rifreskimit” të sistemeve të bankës për kartela dhe transaksione të realizohet me sukses, për të arritur sinkronizimin midis tyre dhe në raport sistemet e qendrës procesuese.
 • Monitoron dhe kryen testime për zhvillimet e reja që lidhen me kartela në core banking dhe me kontraktorët e tjerë, duke siguruar implementimin dhe dokumentimin e tyre në kohë.
 • Realizon barazimet e transaksioneve me kartela në kohë, duke konsultuar informacionet nga sisteme të ndryshme në Bankë, VISA dhe Qendra Procesuese.
 • Monitoron procesin e kontrollit të transaksioneve të dyshimta në sistemet e Bankës dhe të VISA-s, ndërmerr veprime për parandalimin e keqpërdorimeve dhe kryen raportimet e nevojshme.
 • Inicion dhe teston implementimin e rregullave të reja për parandalimin e mashtrimeve me kartela bazuar në përditësimet dhe në përputhje me standardet dhe kërkesat e industrisë, në sistemet/platformat e bankës.
 • Përcjell stokun e kartelave dhe siguron që ka sasi të mjaftueshme për plotësimin e nevojave të klientëve.
 • Siguron kompletimin e procesit të prodhimit dhe shpërndarjes së kartelave bankare, duke u siguruar se janë shpërndarë brenda afateve të përcaktuara me kontratë.
 • Hulumton dhe ndërmerr veprime për të eliminuar problemet e klientëve me kartela dhe shërbime elektronike.
 • Bën analiza për kontestimet e transaksioneve me kartela dhe ndërmerr veprime për zgjidhjen e tyre, si dhe përgatit raportet e nevojshme për transaksionet e kontestuara.
 • Kryen edhe detyra të tjera sipas kërkesës së Mbikëqyrësit Direkt.

Procedura e aplikimit:

Plotësoni formën për aplikim online. Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Apliko Online

Afati i aplikimit është deri me datë: 30 qershor 2024.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7565
152
1599
6787