Zyrtar për Përputhshmëri të Taksave, Kontroll të Brendshëm dhe Prokurim
 • /
5 ditë
ROYAL BEVERAGE L.L.C
Gjilan
Te tjera
Përshkrimi

PËRSHRIM I VENDIT TË PUNËS

Pozita: Zyrtar për Përputhshmëri të Taksave, Kontroll të Brendshëm dhe Prokurim

Kompania: Royal Beverage

Lokacioni: Gjilan, Kosovë

Paga: Konkurruese dhe në përputhje me përvojën

PËRSHKRIMI I KOMPANISË:

E themeluar në vitin 2004, Royal Beverage L.L.C. ka një trashëgimi të ofrimit të produkteve të pijeve freskuese dhe energjike me cilësi të lartë dhe inovative në tregun lokal dhe rajonal. Duke filluar me markën amerikane Royal Crown Cola, kompania ka zgjeruar gradualisht portofolin e saj për të përfshirë një gamë të larmishme produktesh, nga shijet klasike të agrumeve deri te linja më e re Frostea. Royal Beverage është e përkushtuar të mbajë standardet më të larta të cilësisë në produktet e saj. Kompania investon në teknologji të avancuara të prodhimit dhe zbaton praktika të qëndrueshme mjedisore dhe sociale për të siguruar që pijet e saj të përmbushin kërkesat e klientëve të saj të zgjuar. Me një prani të fortë në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi, Preshevë dhe Maqedoni, Royal Beverage ka vendosur veten si një lojtar kryesor në industrinë rajonale të pijeve. Fokusi i kompanisë në përmbushjen e preferencave lokale dhe ofrimin e një shërbimi të jashtëzakonshëm ndaj klientëve ka qenë një faktor kyç në suksesin e saj të vazhdueshëm.

PËRMBAJTJA E POZITËS:

Royal Beverage kërkon një Zyrtar për Përputhshmëri të Taksave, Kontroll të Brendshëm dhe Prokurim për të siguruar që të gjitha aktivitetet e kompanisë janë në përputhje me rregulloret tatimore dhe politikat e brendshme. Ky rol përfshin zhvillimin dhe zbatimin e strategjive të përputhshmërisë tatimore, kryerjen e kontrolleve të brendshme, menaxhimin e procesit të prokurimit, dhe koordinimin e auditimeve të brendshme dhe të jashtme. Kandidati do të hartojë dhe përditësojë dokumentacionin e nevojshëm, do të bashkëpunojë me departamentet e tjera për përmirësimin e proceseve të brendshme dhe do të trajnojë stafin mbi procedurat e përputhshmërisë dhe kontrolleve të brendshme.

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

Pergjegjesite mbi Perputhshmerite Financiare:

 • Zhvillimi dhe zbatimi i strategjive të përputhshmërisë me rregulloret tatimore.
 • Kryerja e kontrolleve të brendshme për të siguruar përputhshmërinë me politikat dhe rregulloret e kompanisë.
 • Koordinimi dhe mbikëqyrja e procedurave të auditimit të brendshëm dhe të jashtëm për të siguruar përputhshmëri të plotë.
 • Bashkëpunimi me departamentet e tjera për të siguruar zbatimin e politikave të përputhshmërisë dhe përmirësimin e proceseve të brendshme.

Pergjegjesite per Procesin e Prokurimit:

 • Menaxhimi i të gjitha aspekteve të procesit të prokurimit për të siguruar që të gjitha blerjet janë në përputhje me politikat e kompanisë dhe legjislacionin në fuqi.

Pergjegjesite per Buxhetin:

 • Hartimi dhe menaxhimi i buxheteve vjetore dhe afatgjata për të siguruar qëndrueshmërinë financiare të kompanisë.
 • Monitorimi dhe analiza e shpenzimeve për të identifikuar mundësitë për kursime dhe përmirësime operative.
 • Bashkëpunimi me departamentet e tjera për të zhvilluar parashikime financiare dhe për të siguruar përdorimin efektiv të resurseve.
 • Raportimi i rregullt financiar për të informuar menaxhmentin për performancën financiare dhe arritjen e objektivave të buxhetit.
 • Sigurimi që të gjitha shpenzimet dhe investimet janë në përputhje me politikat financiare dhe strategjinë e kompanisë.

Si dhe cdo detyre tjeter te percaktuar nga Menanxheri apo Drejtori i Kompanise.

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA:

 • Diploma bachelor në një fushë të lidhur me biznesin, financat ose juridik.
 • Përvojë e dëshmuar në përputhshmëri tatimore, kontrolle të brendshme dhe prokurim.
 • Njohuri të shkëlqyera të legjislacionit tatimor dhe rregulloreve të prokurimit.
 • Aftësi të forta ndërpersonale dhe komunikative.
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe vëmendje ndaj detajeve.
 • Njohuri të avancuara në përdorimin e paketës Microsoft Office dhe softuerëve të menaxhimit të prokurimit.

Aftësitë:

 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikative.
 • Adaptueshmëri për të trajtuar sfidat.
 • Leje te vlefshme per drejtim te automjetit.

Njohuri Teknike:

 • Ekspertizë në menaxhimin e stoqeve, raportimin taksativ dhe kontabel.
 • Ekspertize ne Procedurat Standarde te Prokurimit.
 • Ekspertize ne ndertimin e sistemit te Kontrollit te Brendshem.
 • Njohuri në aplikacionet bazë kompjuterike (email, përpunim teksti, tabela) dhe njohuri me softuerët e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit, inventarit dhe financave.

Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor:

 • Njohja e gjuheve te huaja eshte e preferuar.

PROCESI I APLIKIMIT:

Kandidatët e interesuar ftohen të dërgojnë CV-në dhe një letër motivimi duke përshkruar kualifikimet dhe përvojën e tyre në [email protected] Konkursi do të jetë i hapur deri më date 21.07.2024.

Ju lutemi përfshini " Zyrtar për Përputhshmëri të Taksave, Kontroll të Brendshëm dhe Prokurim - Royal Beverage" në subjektin e email-it.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7565
152
1599
6787