Mirëmbajtëse
  • 045-114-118
  • megaterm-ks@hotmail.com
2 ditë
Prishtinë
Pastrim
Full Time
Banner
Përshkrimi

Data e fundit për aplikim : Shtator 15, 2021

Përmbledhje

Megaterm shpall konkurs për poziten: Mirëmbajtëse

Detyrat e punës:

– Kujdeset për pastrimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave.

– Kërkesa me kohë për produktet e shpenzuara.

– Mbikqyrjen dhe sigurimin e ambienteve të pastruara brenda objektit, si dhe heqja e mbeturinave tek zyret dhe banjo.

– Planifikimi i produkteve/materialeve shpenzuese për higjienë.

– Bashkëpunon me kolegët për gjëra të ndryshme në fushën e higjienës dhe marrëdhënieve ndërnjerëzore.

– Si dhe detyra tjera sipas kërkesës.

Adresa: Rruga Richard Hollbruk, Veternik, Prishtine

Kontakti: 045-114-118