Social Media Assistant
 • 049 176 176
 • hr@horecaks.com
3 ditë
Prishtinë
Marketing & PR
Full Time
Banner
Përshkrimi

HORECA LLC për plotësimin e nevojave të stafit të saj, shpall:

 

                                                KONKURS PUNE

 

Titulli I vendit të punës:  Social Media Assistant

Lokacioni: Prishtinë

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Menaxhimin e rrjeteve sociale (FB, instagram dhe platofrma të tjera)
 • Propozon ide dhe koncepte të reja për përmbajtjen e mediave sociale;
 • Përgjigjet në pytjet dhe kërkesat e klientëve që I adresojnë perms rrjeteve sociale
 • Menaxhon komunikimet në rrjetet sociale, si dhe ne aplikacionet e komunikimit si Whatsapp dhe Viber;
 • Koordinohet me dizajnerin dhe ekipen e shitjes në lidhje me prezentimet dhe specifikat e produkteve të kompanisë

 

Kualifikimet :

 1. Përvoja e punës në Marketing apo me rrjete sociale
 2. Njohuri rreth marketingut dhe komunikimit me klientë
 3. Të ketë njohuri të gjuhës angleze
 4. Të ketë njohuri të platformave: FB, Instagram, Linkedin
 5. Aftësi të shkëlqyera komunikimi, ne gjuhen angleze si ne te shkruar ashtu edhe
 6. Të jetë fleksibile në orar

 

Mënyra e aplikimit!

Të interesuarit mund të aplikojnë duke na dërguar CV-në përmes e-mailit: hr@horecaks.com

Ju lutem, te “Subject” e shenoni titullin e vendit të punës për të cilin aplikoni

 

Afati i fundit për aplikim është deri më: 20.09.2021