Recepsioniste
 • Jo Publik
 • apliko@hotelgarden-ks.com
21 ditë
Prishtinë
Recepsion
Full Time
Banner
Përshkrimi

Pozicioni: Recepsioniste

Pergjegjësia

Është përgjegjëse për të siguruar shërbime të shkëlqyeshme për të gjithë mysafirët që nga momenti i kontaktimit, arritjes, qëndrimit dhe shkuarjes. Poashtu është përgjegjës për sigurimin e një atmosfere miqësore dhe të këndshme për mysafirët.

Detyrat

 • Ofrimi i shërbimeve cilësore për mysafirët si filozofi bazike e hotelit.
 • Kontaktimi me mirësjellje e mysafairëve potencial të cilët interesohen për shërbime të hotelit.
 • Plotësimi dhe mirëmbajtja e regjistrimeve të Librit të porosive.
 • Rikontaktimi i mysafirëve të interesuar.
 • Pritja me mirësjellje e mysafirëve të cilët kanë arritë në hotel.
 • Evidentimi i mysafirëve të cilët vendosen në hotel në Librin e mysafirëve.
 • Kërkimi i dokumentacionit personal, fotokopjimi dhe mirëmbajtja e tyre.
 • Dhënja e informacioneve të nevojshme për mysafirët.
 • Komunikimi sipas kërkesës promocionet e hotelit, atraksionet lokale dhe pikave tjera të interesit.
 • Përcjellja e kërkesave të mysafirëve stafit përgjegjës për përmbushjen e tyre.
 • Kontaktimi i mysafirëve nëse i është kryer shërbimi i kërkuar.
 • Vlerësimi i kënaqshmërisë dhe kërksave të tyre gjatë kontrollit dalës dhe shënimi i këtyre përshtypjeve në Librin e përshtypjeve të mysafirëve.
 • Kryerja e pagesave për shërbimet e ofruara nga hoteli.
 • Kryerja e detyrave tjera të përcaktuara nga Përgjegjësja e menagjerit.

Aftesite

 • Njohja e punës me kompjuter dhe programet MS Office.
 • Njohja e gjuhës angleze.
 • Të jetë komunikative.
 • E motivuar për punë.
 • Aftësi për punë nën presionin e kohës.
 • Gatishmëri për punë jashtë orarit.

Kushtet e punës dhe paga shumë të mira

Apliko permes apliko@hotelgarden-ks.com me Subjet: Emertimi i vendit te punes:

Shembull

Email: apliko@hotelgarden-ks.com

Subject: Recepsioniste

Aplikuesja duhet te jete femer.

Dokumentet e nevojshme per aplikim:

Cv- së duhet ti bashkangjitet nje foto e formatit te vogel, te gjitha eksperiencat e meparshme si dhe rekomandimet per ato qe i posedojne.

Afati i fundit per aplikim: 08 Tetor, 2021