Vende të lira të punës (5), Prishtinë (Çagllavicë)
 • 049546390
 • castrol-oil@hotmail.com
76 ditë
Oil KS
5
Full Time
Çagllavicë Prishtinë
Administratë Banka & Financa Marketing & PR Shitje
Banner
Përshkrimi

OIL KS SHPK  

Doni të punoni në një ambient te bukur, me standarde Evropiane dhe me produkte premium, atëherë mos hezito apliko te Oil Ks Shpk distributor i Castroil Gjerman në Kosovë, ju mirëpresim.

Te gjitha CV me foto

Të interesuarit mund të dërgojnë CV e tyre në adresen:
Email: castrol-oil@hotmail.com

Nr Tel: 049546390


Financa (2)

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Regjistroni transaksionet dhe kontabilitetin
 • Rakordoni arkën me pasqyrat bankare
 • Bëni rregullime kontabël dhe korrigjoni gabimet
 • Shpjegoni dhe zbatoni teknikat e kontabilitetit të kostos
 • Mbështetni listën mujore të pagave dhe mbani shënime të organizuara
 • Regjistroni llogaritë e pagueshme dhe llogaritë e arkëtueshme
 • Menaxhimi i Aseteve Fikse; llogaritja e amortizimit, regjistrimi i aseteve të reja dhe shlyerja e atyre të vjetëruara.
 • Menaxhimi e Stokut
 • Pajtimi i llogarive të aksioneve në softuerin e kontabilitetit
 • Përgatitja e raporteve të ndryshme të kontabilitetit dhe financave të kërkuara nga Menaxheri i Financave
 • Përgjegjësi të tjera që kanë të bëjnë me kontabilitetin, financat ose administrimin siç kërkohet nga Menaxheri i Financave

Kualifikimet

 • Diplomë universitare në Ekonomi, Bankë dhe Financa, Menaxhim, ose fusha të tjera përkatëse (mundësisht të jetë një Teknik Kontabiliteti)
 • Së paku dy (1) vjet ose më shumë përvojë në fushën e financave dhe kontabilitetit
 • Komandim i shkëlqyeshëm i MS Office, njohuri të avancuara të MS Excel (krijimi i tabelave dhe tabelave dhe përdorimi i funksioneve financiare Excel)
 • Përvoja praktike me programin e kontabilitetit ALPHA Kuptim i mirë i Legjislacionit Tatimor
 • Njohja e shkëlqyer e gjuhës angleze ose Gjermane është e DUHET (të folurit, të shkruarit dhe të lexuarit janë thelbësore)
 • Aftësi të shkëlqyera organizative
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese
 • Vetë-motivuar me një këndvështrim profesional
 • Diskrecioni dhe konfidencialiteti janë çelësi
 • Leja e Drejtimit Esenciale

Menaxheri/e shitjes

Detyrat

 • Menaxheri i shitjeve duhet të shpenzojë një pjesë të rëndësishmetë punës së tij në komunikim dhe takime me klientët- ata të cilët blejnë dhe përdorin produkte apo shërbime të kompanisë. Si të tilla, Menaxheri i Shitjeve ka detyra dhe përgjegjësi unike të cilat përfshijnë:   
 •  Perfaqëson kompaninë, ndërton dhe mban mardhënie me klientët.
 •  Identifikon nevojat konsumatore dhe jep zgjidhje sesi tëplotësohen ato.
 • Arrin objektivat e kompanisë nepermjet një planifikimiefektiv, vendos qëllime shitje, analizon të dhënat e shitjes, projekton performancë të shitjes.
 • Punon me eprorin direkt dhe departamentet e tjera(marketing) për të krijuar mënyra për arritjen e klientëve tërinj.
 •  Kontakton dhe lidh kontratat me bizneset.
 •  Njeh shumë mire produktin dhe shërbimin si dhe vlerën e propozuar.
 • Ndjek politikat dhe rregullat e kompanis.
 • Ndjek në mënyrë proaktive mundësi të reja shitje.
 • Zgjidh problemet e klientëve duke ofruar zgjidhje inovative.
 • Bëhet ambasador i markës dhe reflekton vlerat e kompanisënë komunikim me klientët ekzistues dhe ato potencial.
 • Ndjek trajnimet që zhvillohen në kompani në qëllim tëpërmirësimit të aftësive të shitjes. Përgjegjësitë e menaxherit të shitjeve: 
 • Bashkëpunon me drejtorin e shitjeve për të vendosur dhe zbatuar qëllime shitje për rajonin 
 • Zhvillon plane ditore dhe mujore për kontaktim bizneseshdhe i diskuton ato me drejtorin e shitjeve
 •  Prezanton, promovon dhe shet produktet dhe shërbimet e kompanisë 
 • Identifikon nevojat në treg dhe i diskuton me menaxherin e shitjeve
 • Realizon takime në terren me biznese për prezantimin e produkteve 
 • Ekzekuton plan strategjik të shitjes duke zgjeruar bazën e klientelës 
 •  Realizon target e vendosura të shitjes 
 • Analizoni potencialin e territorit/tregut, ndjek trendet e shitjes 
 • Harton raport individual shitje 
 • Motivon dhe këshillon teknikët për të përmirësuarperformancën e tyre 
 •  Mbledh përshtypje, komente, ankesa të klientëve dhe i raporton tek drejtori i shitjeve.

Kualifikimet

 • Kualifikimet dhe kërkesat: 
 • Eksperienca e mëparshme në industri përbën avantazh 
 •  Diplomë në Administrim Biznes, Marketing përbën avantazh 
 • Duhet të zotërojë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese 
 • Aftësi shumë të mira të paketës office 
 • Zotërojë aftësi për të punuar individualisht dhe në grup 
 •  Shpirt konkurrues dhe ambicioz
 •  Profesionalizëm dhe i drejtuar drejt rezultateve 
 • Zotërojë leje drejtimi   

Asistente Administrative (1) 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ofron  mbështetje administrative dhe teknike;
 • Përgatitë dhe modifikon dokumentet duke përfshirë korrespondencën, raportet, memorandumet agjendat dhe e-malet sipas kërkesës;
 • Mban kontakte me punonjësit e kompanisë, klientët, përfshirë ofrimin e ndihmës dhe këshillave e udhëzimeve për çështje të caktuara ose shkëmbim të informatave;
 • Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera të drejtorit si dhe ndihmon në zgjidhjen e ndonjë problemi administrativ dhe teknik;
 • Shqyrton çmimet, metodat e marketingut dhe shitjes;
 • Regjistron të dhënat në sistem, mirëmban stoqet dhe asiston në përgatitjen e raporteve
 • Bën rekomandime për klientët potencial;
 • Hulumton tregun për nevoja dhe kërkesa të produkteve me shumicë;

Kualifikimet:

 • Preferohet shkollim universitar;
 • Përvojë pune në punët dhe mengajimin administrative;
 • Të ketë iniciativë dhe dëshirë për të mësuar gjëra të reja;
 • Të ketë njohuri të shkëlqyeshmë të gjuhës angleze;
 • Të posedoj aftësi analitike, të kuptoj kërkesat e klientave dhe të ofroj zgjidhje;
 • Të jetë i/e gatshëm të bashkëpunoj me ekipin dhe pranoj sygjerime;
 • Të ketë aftësi të dokumentoj kërkesat;
 • Të posedoj aftësi organizative;
 • Të ketë njohuri në programin e faturimit Pro-Data
 • Të ketë aftësi të trajtoj të dhëna sensitive dhe të mbaj nivelin e konfidencialitetit ;
 • Të ketë dëshirë për avancim të vazhdueshëm;
 • Të posedoj patentë shoferi (B);
 • Të jetë me banim në Prishtinë.

 Menaxhere Marketingu

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Prezantimi dhe orientimi i saktë per produktet qe kompania jonë ofron për klientët sipas nevojave të tyre.
 • Aftësi të kuptojë dhe të komunikojë për çdo detaj në lidhje me kërkesat e klientëve.
 • Të menaxhoje dhe realizoje te gjithe procesin e shitjes dhe porosise se klientit.
 • Te menaxhoje procesin e shperndarjes se informacionit tek koleget dhe specialistet perkatese.
 • Te menaxhoje procesin e prodhimit dhe te monitoroje deri ne perfundimin e procesit te punimeve ne fabrike.
 • Te realizoje oferta te personalizuara per klientet bazuar ne kerkesat e tyre.
 • Te monitoroje afatet e pagesave te klienteve.

Kualifikimet:

 • Te kete mbaruar Fakultetin Ekonomik drejtimi Marketing
 •  Te kete eksperienca te meparshme pune se paku 3 vite
 •  Te jete e rregullt, serioze dhe te kete aftesi te mira komunikimi.
 • Te njohe shume mire programet baze Office
 • Te kete aftesi menxhuese e vendimarrese

Doni të punoni në një ambient te bukur, me standarde Evropiane dhe me produkte premium, atëherë mos hezito apliko te Oil-Ks Shpk distributor i Castroil Gjerman në Kosovë, ju mirëpresim.

Të interesuarit mund të dërgojnë CV e tyre në adresen:
Email: castrol-oil@hotmail.com

Nr Tel: 049546390

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !