Financier/e
 • Jo Publik
 • puna@aztech-ks.com
76 ditë
Aztech Electronics
1
Full Time
Prishtinë
Banka & Financa
Banner
Përshkrimi

Kompania AZTECH është lider në fushën e shitjes me pakicë dhe shumicë në lëminë e artikujve të elektronikës në tregun Kosovar. AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës. 
AZTECH shpall konkurs - vende të lira pune për pozitën:

Financier/e (1 pozitë - Prishtinë)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Njohuri të avansuara rreth çështjeve tatimore
 • Regjistrimi Faturave të Blerjes, Dokumenteve Unike Doganore dhe Shitjeve 
 • Regjistrimi i shpenzimeve operative, qirasë, pagave, zhvlerësimit, notave kreditore, notave debitore
 • Përgatitja e lëvizjeve Interne nga Depo dhe Pikat e Shitjes
 • Regjistrimi i ekstrakteve bankare dhe mandateve të Pagesave/Arkëtimeve
 • Barazimi i Pikave të Shitjes (Arka-Banka) dhe transaksioneve ditore-mujore
 • Barazimet e kartelave financiare të Klientëve-Furnitorëve
 • Kontrollon dhe monitoron regjistrimet dhe kalkulimet Financiare
 • Bën monitorimin dhe barazimin e llogarive (Arka-Banka dhe llogarive të tjera)
 • Trajtimi dhe rregullimi i Inventarit – njohuri rreth kartelave financiare të artikujve
 • Krijimi i raporteve të ndryshme sipas kërkesës
 • Kontaktet e vazhdueshme me Pikat e Shitjes rreth barazimeve dhe kërkesave të tjera
 • Ndihma në punët kontabël të mbylljes së muajit dhe mbylljes së vitit

 

Kualifikimi:        

 • Diplomë Universitare në Ekonomi, Financa, Kontabilitet
 • I certifikuar si Teknik/e Kontabiliteti në Institutet (KAF – SCAAK) dhe nivele tjera përparësi
 • Së paku dy (2) vite përvojë pune relevante;
 • Përvojë paraprake në fushën e financave;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit si dhe aftësi në zgjidhjen e problemeve;
 • Saktësi, vëmendje në detaje dhe ndjeshmëri ndaj prioriteteve;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të përdorimit të aplikacioneve të mëposhtme softuerike të pakos MS Ofice, Bilanci/Kubit (programe kontabiliteti) dhe programe tjera do të ishte përparësi;
 • Të ketë integritet të lartë moral e profesional

Ne ofrojmë: 

 • Orar fleksibil të punës, 
 • Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun kosovar, 
 • Mundësi reale të zhvillimit profesional, 
 • Njohje të teknologjive sipas trendeve të reja të zhvillimit, dhe 
 • Pagë konkurruese. 

 

Të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: puna@aztech-ks.com 

Afati për aplikim deri me datë: 07.11.2021

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve 

Njerëzore.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !