Asistent Supervizor Magazine, Punetor Magazine, Sistemues/Sektorist
10 ditë
JUMBO Kosova
Prizren
Logjistike
Full Time
Përshkrimi

Profili i kompanisë: Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj.

Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

JUMBO – Kid Zone Kosova Sh.P.K. eshte pjese e Grupit BALFIN. Kid Zone Kosova sh.p.k eshte operatori ekskluziv i dyqaneve Jumbo ne Shqiperi, Kosove, Bosnje Herzegovine dhe Mal i Zi.

Aktiviteti kryesor i kompanise eshte shprendarja e lodrave per femije, produkte per foshnje, kancelari, produkte sezonale dhe shtepi.

JUMBO Kosova shpalle konkurs per dyqanin ne Prizren per keto pozicione:

 • Asistent Supervizor Magazine
 • Sistemues/Sektorist
 • Punetor Magazine

Pozicioni: Asistent Supervizor Magazine

Departamenti: Magazine

Vendodhja: Prizren

PERMBLEDHJE E POZICIONIT:

Nje Asistent Supervizor Magazine eshte pergjegjes per organizimin e punes ne magazinen e dyqanit, stokun fizik, mirembajtjen, operimin e magazines si funksion operacional, motivimin dhe trajnimin e stafit te magazines si dhe sigurine e produkteve. Ai merr masa organizative qe proceset e pranimit te furnizimeve, dergesa dhe marrja e transfertave si dhe qarkullimi i stokut ne magazine te behet kundrejt standarteve te kompanise dhe sigurise se produktit dhe vepron si team lider per stafin e magazines duke udhehequr me shembuj.

FUNKSIONET THELBESORE TE POZICIONIT:

 • Sigurohet qe magazina te jete e paster dhe e rregullt;
 • Ndan detyrat per stafin e magazines;
 • Organizon stafin dhe kryen nxjerrjen e porosive ditore;
 • Kontrollon dokumentacionin e transportit ne rast furnizimi sipas kritereve ligjore dhe politikave te brendshme te kompanise (CMR, Plumce, fature shoqerimi. etj);
 • Ben pranimin e furnizimit se bashku me punonjesit e departamentit dhe sigurohet qe procesi te perfundoje me saktesi;
 • Sigurohet qe furnizimet pranohen ne baze te kutive dhe sillet intiutiv ne identifikimin e gabimeve te furnizimit;
 • Sigurohet qe gjate procesit te pranimimit te furnizimeve, mostrat e reja te ndahen vec dhe te pergatitet per salle perpara porosive;
 • Ben diferencat e furnizimeve brenda afatit kohor te percaktuar sipas standarteve te kompanise;
 • Realizon ne sistem dhe fizikisht transfertat mes dyqaneve dhe nga dyqani per ne nje destinacion tjeter ne bashkepunim me menaxherin e dyqanit;
 • Mban me rigorozitet dokumenacionin perkates per levizjet e produkteve ne destinacione te ndryshme jashte dyqanit dhe ndjek procesin;
 • Komunikon me magazinen qendrore dhe palet e treta duke siguruar nje bashkepunim te mire per transportet e stokimeve, kur i kerkohet;
 • Ndjek vazhdimisht kalendarin e mbylljes se kodeve sezonale ne bashkepunim me menaxherin e dyqanit dhe Merchandising;
 • Njeh me se miri kodet e furnitorit per cdo kategori produkti dhe eshte pergjegjes per trajnimin e stafit te magazines;
 • Monitoron ne menyre te vazhdueshme sistemimet e kategorive/ sektoreve nga stafi pergjegjes;
 • Punon ne bashkepunim me merchendaiser dhe stafin e dyqanit per te stokuar dhe mbyllur kodet sezonale sipas kalendarit, ne kohe;
 • Organizon transportin per ne magazinen qendrore te artikujve te stokuar/magazinuar per qellime sezonale;
 • Perkujdeset per sigurine e produkteve ne magazine ne menyre te vazhdueshme dhe merr masa qe te shmangi demtimet e produkteve gjate procesit te qarkullimit ne magazine ose gjate pregatitjes per shitje ose transferte;
 • Identifikon produktet e demtuara sebashku me arsyen e demtimit dhe e raporton ate te menaxheri i dyqanit dhe ben veprimet perkatese ne bashkepunim me Price Specialist;
 • Sillet situativ ne rast te problemeve ne pune, shmang keqkuptimet dhe kerkon ndihme nga superiori nese eshte e nevojshme;
 • Ndihmon ne programimin e orarit te punes per stafin e magazines ne rast te delegimit te detyres nga menaxheri i dyqanit;
 • Raporton te menaxheri i dyqanit per cdo problem ne lidhje me procesin e magazines dhe produktin.
 • Raporton te menaxheri i dyqanit ne menyre te menjehershem per avari te ndryshme per te cilat eshte deshmimtar i momentit;
 • Respekton rregulloren e brendshme te kompanise, kujdeset per kodin e veshjes dhe sjelljes ne pune dhe monitoron punonjesit e magazines;
 • Trajnon personelin e magazines dhe kontribuon vazhdimisht ne zhvillimin e tyre profesional.
 • Jep feedback te vazhdueshem mbi performancen e punonjesve dhe kontribuon ne permiresimin e performances;
 • Ne rast te kontaktit me klientin, i ofron klientit sherbim cilesor sipas standarteve te kompanise dhe/ ose kerkon ndihme nga personeli i salles per ta orientuar klientin me se miri.

KERKESAT:

 • Arsim i mesem ose i larte
 • Te pakten nje vit pervoje ne supervizim magazine
 • Njohja e paketes Microsoft Office perben avantazh.
 • Njohja e gjuhes Angleze dhe/ose gjuhe te tjera do te perbenin avantazh

AFTESI:

 • Aftesi organizative dhe drejtuese;
 • Aftesi orientuese drejt cilesise dhe rendimentit;
 • Aftesi monitoruese dhe motivuese;
 • Aftesi per te punuar me te gjitha mjetet e punes te nevojshme per operimin efikas ne pozicionin perkates;
 • Aftesi per te njohur kodet e produkteve dhe vetite e tyre si dhe per tja shpjeguar te tjereve;
 • Aftesi te shkelqyera komunikimi dhe pune ne grup;
 • Aftesi per tu perballur me situata te ndryshme te momentit;
 • Aftësi për t’i siguruar shërbim efikas në cdo kohe;
 • Aftesi per te krijuar besim te koleget dhe eperoret

--------------------------------

Pozicioni: Sistemues/Sektorist

Departamenti: Operacione

Vendodhja: Prizren

PERMBLEDHJE E POZICIONIT:

Nje Sistemues eshte pergjegjes per sistemimin e produkteve ne vendet perkatese sipas standarteve te vendosura nga kompania. Ai/ajo kryen mbushjen e rafteve ne menyre te vazhdueshme dhe eshte pergjegjes per pastertine, si dhe rregullon ne menyre te vazhdueshme departamentin e tij/saj dhe me gjere. Asiston ne shitjen e produkteve sipas kerkeses se klientit duke ju permbajtur standartit te sherbimit ndaj klientit me nje cilesi te shkelqyer komunikimi.

FUNKSIONET THELBESORE TE POZICIONIT:

 • Mban paster dhe te rregullt departamentin perkates dhe me gjere ne rast te kerkeses nga menaxhimi;
 • Sistemon produktet ne raftet dhe ne ishuj ne menyre te vazhdueshme ne fillim te turnit dhe ne vijim sipas politikes merchandising te kompanise, duke punuar ne koordinim me supervizorin e departamentit dhe merchandiserit e dyqanit;
 • Ben mbushjen e dyqanit sipas kerkesave dhe porosive te bera nga supervizori duke asistuar ne te gjitha proceset e punes. (marrja e produkteve, dergesa per salle, sistemimi);
 • Perkujdeset qe produktet te jene te ekspozuara sipas standarteve te kompanise ku perfshihet reklamimi, cmimi dhe sasia;
 • Njeh me se miri produktet e departamentit perkates duke pershire shumellojshmerine, sasine, dhe vetite e tyre;
 • Ndihmon ne mbledhjen dhe stokimin e produkteve me kod sezonal gjate mbylljes se tyre dhe perkujdeset qe stokimi te jete korrekt;
 • Informon klientin mbi produktin me vetite dhe cilesite e produktit bazuar ne kerkesen e tij;
 • Sillet situativ ne rast te problemeve me klientin, perdor njohurite e tij per te sqaruar keqkuptimet dhe kerkon ndihme nga superiori nese eshte e nevojshme;
 • Merr masa korrigjuese/ parandaluese gjate punes operacionale ne dyqan per te shmangur pakenaqesite e klientit te ndodhura nga pakujdesia;
 • Shoqeron klientin deri ne vendodhjen e produktit ne rast te kerkeses nga ana e klientit dhe asiston ne shitjen e produktit;
 • Identifikon nevojat e klienteve ne menyre qe te plotesoje kerkesat/ nevojat duke i lene ata te kenaqur.
 • Raporton te supervizori/menaxheri i dyqanit per cdo problem ne lidhje me produktin;
 • Raporton te supervizori/menaxheri i dyqanit per cdo problem ose incident ne lidhje me klientet dhe ndihmon ne zgjidhjen e tij perfundimtare;
 • Raporton te supervizori/ menaxheri i dyqanit ne menyre te menjehershem per avari te ndryshme per te cilat eshte deshmimtar i momentit;
 • Respekton rregulloren e brendshme te kompanise, kujdeset per kodin e veshjes dhe sjelljes ne pune;
 • Respekton dhe pershendet klientin i pari qe ne momentin e pare qe ka kontakt me te;
 • Ndihmon ne trajnimin e personelit te ri kur i kerkohet nga supervizori dhe ndan vazhdimisht informacionin me punonjesit e ri te departamentit te vet dhe me gjere;
 • Jep feedback ne rastet e kerkuara mbi performancen e punonjesit te ri qe i eshte caktuar per trajnim;
 • Bashkepunon me koleget gjate detyrave operacionale ne dyqan, dhe mban fryme bashkepunuese me departamentet e tjera, supervizoret, menaxhimin e dyqanit dhe personelin e sigurimit.

KERKESAT:

 • Arsim i mesem ose i larte
 • Te pakten nje vit pervoje ne shitje
 • Njohja e gjuhes Angleze dhe/ose gjuhe te tjera do te perbenin avantazh
 • Njohja e paketes Microsoft Office perben avantazh.

AFTESI:

 • Aftesi per te punuar me te gjitha mjetet e punes te nevojshme per operimin efikas ne pozicionin perkates;
 • Aftesi per te njohur kodet e produkteve dhe vetite e tyre, si dhe per tja shpjeguar keto klientit dhe te tjereve;
 • Aftesi te shkelqyera komunikimi dhe pune ne grup;
 • Aftesi per tu perballur me situata te ndryshme te momentit;
 • Aftësi për t’i siguruar klienteve shërbim efikas në cdo kohe;
 • Aftesi per te krijuar besim te koleget dhe eproret;

--------------------------------

Pozicioni: Punetor Magazine

Departamenti: Magazine

Vendodhja: Prizren

PERMBLEDHJE E POZICIONIT:

Nje Punetor magazine eshte pergjegjes per stokun fizik te dyqanit ne magazine, mirembajtjen, operimin e magazines si funksion operacional. Pranimin e furnizimeve, pranimin dhe dergimin e transfertave, sistemimin dhe mirembajtjen e kategorive dhe qarkullimin e mallit ne magazine dhe ne dyqan.

Pergatit produktet ne baze te porosive per ne terrenin e shitjes.

FUNKSIONET THELBESORE TE POZICIONIT:

 • Mban paster dhe te rregullt magazinen duke u perkujdesur ne menyre ditore;
 • Sistemon ne menyre te vazhdueshme kategorine per te cilen eshte pergjegjes apo qe i delegohet nga supervizori i magazines;
 • Pergatit porosine e artikujve per departamentet sipas kerkeses;
 • Kujdeset qe gjate levizjes se mallin ne ambjentet e magazines produktet te mos demtohen dhe te jene gati per shitje ne gjendje perfekte;
 • Ben pranimin e furnizimit sipas udhezimeve te supervizorit te magazines;
 • Ben shkarkimin e kamionit me mjetet e kompanise;
 • Ben kontrollin ne sistem te furnizimit me terminalet e dores (motorrola, palmar) ne baze kutish;
 • Hap dhe kontrollon cdo kuti te dyshimte per difekte, minuse ose probleme te tjera fizike, sipas udhezimeve te supervizorit te magazines dhe eksperiencave te meparshme;
 • Ndan vec mostrat e reja sipas procedures qe zbatohen ne pranimin e furnizimit ne magazinat jumbo.
 • Ben stokimin e artikujve, pas pranimit te furnizimit dhe shperndarjes se porosive;
 • Pergatit fizikisht transfertat e produkteve qe kerkohen, nga menaxhimi ose supervizori i magazines;
 • Ben pranimin e transfertave qe vijne ne dyqan nga dyqanet e tjera jumbo, duke kontrolluar faturen e shoqerimit dhe sasine perkatese te mallit;
 • Ben stokimin e produkteve, te kategorive sezonale te mbyllura;
 • Ndihmon dhe pregatit transfertat e kodeve te kategorive sezonale, te mbyllura per magazine qendrore.
 • Njeh me se miri kodet e furnitorit per cdo kategori produkti;
 • Ne rast te kontaktit me klientin, i ofron klientit sherbim cilesor sipas standarteve te kompanise dhe/ ose kerkon ndihme nga personeli i salles per ta orientuar klientin me se miri;
 • Sillet situativ ne rast te problemeve ne pune, shmang keqkuptimet dhe kerkon ndihme nga superiori nese eshte e nevojshme;
 • Raporton te supervizori/menaxheri i dyqanit per cdo problem ne lidhje me produktin;
 • Raporton te supervizori/ menaxheri i dyqanit ne menyre te menjehershem per avari te ndryshme per te cilat eshte deshmimtar i momentit;
 • Respekton rregulloren e brendshme te kompanise, kujdeset per kodin e veshjes dhe sjelljes ne pune;
 • Respekton dhe pershendet klientin i pari qe ne momentin e pare qe ka kontakt me te;
 • Ndihmon ne trajnimin e personelit te ri kur i kerkohet nga supervizori dhe ndan vazhdimisht informacionin me punonjesit e ri te departamentit te vet dhe me gjere;
 • Jep feedback ne rastet e kerkuara mbi performancen e punonjesit te ri qe i eshte caktuar per trajnim;
 • Bashkepunon me koleget gjate detyrave operacionale ne dyqan, dhe mban fryme bashkepunuese me departamentet e tjera, supervizoret, menaxhimin e dyqanit dhe personelin e sigurimit.

KERKESAT:

 • Arsim i mesem ose i larte
 • Te pakten nje vit pervoje ne magazinim
 • Njohja e gjuhes Angleze dhe/ose gjuhe te tjera do te perbenin avantazh
 • Njohja e paketes Microsoft Office perben avantazh.

AFTESI:

 • Aftesi per te punuar me te gjitha mjetet e punes te nevojshme per operimin efikas ne pozicionin perkates;
 • Aftesi per te njohur kodet e produkteve dhe vetite e tyre;
 • Aftesi te shkelqyera komunikimi dhe pune ne grup;
 • Aftesi per tu perballur me situata te ndryshme te momentit;
 • Aftësi për te siguruar shërbim efikas në cdo kohe;
 • Aftesi per te krijuar besim te koleget dhe eproret;
 • Aftesi per te perballuar pune fizike nen stress.

Menyra e aplikimit*: Ju lutem dergoni CV-ne tuaj ne email adresen:
hr@jumbo-ks.com apo aplikoni online permes linkut:

Afati i dorezimit: 31.03.2023

SHENIM: Ky pershkrim i punes nuk eshte gjitheperfshires. Punonjesit mund te kryejne te tjera detyra ne lidhje me kete pozicion per sa kohe ato plotesojne nevojat e organizates/kompanise.

*Te gjitha aplikimet do te trajtohen me konfidencialitet te plote sipas ligjit Nr. 03/L-172 “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” vendosur nga Kuvendi i Republikes se Kosoves, ne mbeshtetje te nenit 65 (1) te Kushtetutes se Republikes se Kosoves.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
3887
155
1025
3190