Analist/e Kreditor, Arkatar/e
Skaduar
Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna sh.a.
Prishtinë
Shitje
Përshkrimi

Konkurs për vend pune

Institucioni Financiar Jo Bankar “Lesna” sh.a. fton të gjithë të interesuarit të cilët janë të motivuar në arritjen e rezultateve në fushën e kredisë që të aplikojnë për pozitën në vijim.

Pozita 1 : Analist/e Kreditor - Prishtinë

Pozita 2 : Arkatar/e (me kohë të caktuar, zëvendësim) - Rahovec

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën 1

 • Të identifikojë klientët potencial për kredi përmes promovimit të ofertës kreditore;
 • Të kryen analizën financiare dhe bënë vlerësimin e kapacitetit financiar të klientëve;
 • Të monitorojë trendet dhe zhvillimet e tregut;
 • Të mbledh, analizojë dhe verifikojë informatat që lidhen me kredi kërkuesin;
 • Të ndërtojë portfolio dhe bazën e klientëve;
 • Te vlerësojë riskun e kredisë;
 • Të përgatitë prezantimin përpara Komitetit Kreditor;
 • Të menaxhojë në mënyrë cilësore kualitetin e portfolios për klientët e biznesit;
 • Të menaxhojë me sukses ciklin e ripagesave mujore të kredive të aprovuara;
 • Të ndërtojë relacione afatgjate dhe profesionale me klientë;
 • Të prezantojë Institucionin në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e tij;
 • Kryen edhe punë të tjera sipas nevojave në Departament të Kredive dhe në Institucion;

Kualifikimet

 • Diplomë universiteti në ekonomi ose drejtime të tjera;
 • Përvojë e punës në Institucione Financiare;
 • Njohuri mbi ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij;
 • Njohuri të përgjithshme të sistemit bankar;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese;
 • Njohja e gjuhës angleze përparësi;
 • Aftësi të forta analitike dhe organizative;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të punës në ekip;

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën 2

 • Prezanton produktet e IFJB Lesna tek klientët.
 • Regjistron te gjitha te dhënat lidhur me procesin e kredidhënies në degë.
 • Pranon pagesat e klientëve dhe shpërndanë kreditë e aprovuara.
 • Regjistron transaksionet në sistem dhe siguron që të dhënat e llogarive të klientëve në program të jenë të sakta.
 • Verifikon dhe sistemon dosjet e kredive të shpërndara.
 • Siguron shërbim të shkëlqyeshëm ndaj klientëve me qëllim të krijimit të një ambienti të hapur dhe miqësor.
 • Kryen edhe punë të tjera sipas nevojave të degës.
 • Raporton tek Menaxheri i Degës për punët dhe aktivitetet ditore.
 • Punë të tjera të ndërlidhura me kredi-dhënien dhe arkën.

Kualifikimet

 • Diplomë universiteti në ekonomi ose drejtime të tjera;
 • Përvojë e punës në Institucione Financiare (e preferueshme);
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Njohuri mbi përdorimin e programeve të Microsoft Office.

Si të aplikoni?

Aplikimi në Institucionin Financiar Jo Bankar “Lesna” sh.a. bëhet përmes postës elektronike, duke dërguar CV-në tuaj, dokumentet mbi kualifikimet si dhe një letër motivuese, në e-mail: [email protected] , duke cekur në subjekt titullin e pozitës për të cilën aplikoni. Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë.

Afati i fundit për aplikim: 25/11/2023

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
7334
180
1576
6730