Inxhinier i sistemeve
 • /
Skaduar
Clastertech
Prishtinë
Inxhinieri
Përshkrimi

KONKURS

Clastertech Sh.p.k ka filluar punën në Kosovë nga viti 2010 dhe që nga viti 2020 ka hapur filialen edhe në Shqipëri.

Qëllimi i kompanisë tone është to ofrojë shërbime dhe produkte të kualitetit të lartë. Duke parë trendin e rritjës në fushën e IT-së Clastertech synon të rritë kapacitetet teknike.

Nëpërmjet një stafi të kualifikuar, kompania synon të ofrojë një shërbim sa më cilësor duke plotësuar të gjithë kërkesat e klientëve

Clastertech Sh.P.K., shpall konkurs për Inxhinier të sistemeve.

Të dhënat:

Pozicioni: Inxhinier I sistemeve
Lokacioni: Prishtinë
Kontrata: Sipas Ligjit të Punës
Aplikimet mbyllen: 06.12.2023
Numri I pozitave: 1 person

Si Intergrator/Administrator I Sistemeve në Clastertech Sh.P.K ju do të keni nje rol shumë të rëndësishëm në zgjidhjet e ndryshme që i ofrohen klienteve tanë. Partneriteti ynë I gjërë me vendorë që jane me renome botërore bën që te ofrojmë teknologji të ndryshme tek klientët, prandaj zgjidhjet që I ofrojmë mund të jenë: Cisco Systems, Dell EMC, Fortinet etj.

Ju do të keni bashkëpunim me ekipin tonë I cili është I përkushtuar për te ndihmuar klientit që të arrijë deri tek zgjidhja e kërkuar.

PËRSHKRIMI I PUNËVE:

 • Konfigurimi i sistemeve sipas nevojave të organizatave te ndryshme.
 • Konfigurimi i platformave monitoruese te vendoreve te ndryshem.
 • Gjetja dhe zgjidhja e problemeve të harduerit dhe softuerit.
 • Te instaloni, konfiguroni, testoni dhe mirmbani paisje te sistemeve (Server, Storage etj), sisteme operative dhe mjetet e menaxhimit të sistemit te konfiguruara.
 • Te menaxhoni dhe monitoroni të gjitha sistemet dhe infrastrukturën e instaluar.
 • Të testoni performancën e sistemeve për kufizimet potenciale, identifikoni zgjidhje të mundshme duke bashkëpunuar me koleget.
 • Te siguroheni që sistemet dhe infrastruktura e implementuar te jete ne nivel te lartë të disponueshmërisë.

Kualifikimet dhe kompetencat kyçe të nevojshme:

 • Diplomë universitare Bachelor në Shkencat e Kompjuterit, Inxhinieri ose fushë të ngjashme e preferuar.
 • Minimum 3 vite përvojë pune profesionale
 • Certifikimet janë një avantazh
 • Aftësi shumë të mira në gjuhën angleze, shkrim dhe lexim
 • Aftësi dhe njohuri të përgjithshme në fushën e IT-së.
 • Aftësi shumë të mira për zgjidhjen e problemeve, analitike, dhe aftësi për të kryer shumë detyra njëkohësisht duke punuar efektivisht me të tjerët nën presion.
 • Person fleksibël, i organizuar, i orientuar në detaje dhe i gatshëm për të reaguar, me një qëndrim orientuar nga klienti.
 • Aftësi shumë të mira komunikimi me fjalë dhe shkrim në anglisht me kolegët, menaxhimin dhe klientin.
 • Një mësues i shpejtë me një pasion për vazhdimësinë e mësimit dhe zbatimin e trendeve teknologjike për të qenë në dobi.

Puna ekipore

 • Prej të punësuarit në Clastertech-it kërkohet që të bashkëpunoj me kolegët për ti realizuar synimet e ndërmarrjes;
 • Të jetë i gatshëm të mësoj prej të tjerëve;
 • Të vendosë agjendën e ekipit para agjendës personale;
 • Të veproj në përputhje me vendimet e ekipit, edhe në rastet kur vendimet e tilla nuk e reflektojnë plotësisht pozicionin personal;
 • Të pranon dhe ndanë përgjegjësinë me ekipin;
 • Dhe në përgjithësi të adaptohet në punë ekipore.

Për të aplikuar për këtë pozitë, ju lutem dergoni CV - in, si dhe dokumentacionin përkatës shtesë të cilat e dëshmojnë vërtetësinë e kualifikimit tuaj në e-mail adresën: [email protected]

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
6385
137
1444
6134