Junior Inxhinier
Skaduar
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA SH.A.
Prishtinë
Inxhinieri
Përshkrimi

Junior Inxhinier

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Inspekton objektet për marrje ne sigurim dhe përpilon raport mbi inspektimin
 • Proceson dhe trajton dëmet materiale të paraqitura nga i dëmtuari
 • Interviston të dëmtuarin dhe dëshmitarin, për marrjen e informatatve të nevojshme
 • Inspekton të gjitha llojet e dëmeve materiale, për të përcaktuar shkallën e dëmit
 • Shqyrton fotografitë dhe deklaratat
 • Bashkëpunon me kolegët e departamentit gjatë shqyrtimit të lëndëve.
 • Përpilon raportet mbi dëmet.
 • Merr pjesë në formimin e lëndëve të dëmeve.
 • Merr pjesë në vlerësimin dhe likuidimin e dëmeve.
 • Kryen punët dhe detyrat me urdhër të mbikqyrësit.

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte të veçanta:

 • Preferohet Fakulteti i Inxhnierisë së Ndërtimit, Makinerisë. Të drejtë aplikimi kanë edhe studentët në vitin e fundit
 • Preferohet përvoja e ngjajshme e punës
 • Njohja e Gjuhës Angleze

Të gjithë kandidatët, përveç kushteve të veçanta, duhet të plotësojnë edhe këto kushte të përgjithshme:

 • Të kenë aftësi të mira të komunikimit dhe prezantimit.
 • Të jenë të përshtatshëm për punë ekipore dhe në terren.
 • Të jenë kreativë, të motivuar dhe bashkëpunues.
 • Njohuri të mira në programet kompjuterike (Microsoft Office, etj.).

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • CV dhe letër motivimi.
 • Vërtetim mbi vijueshmërinë e studimeve nga fushat relevante.
 • Referenca nga punëdhënësi paraprak (opcionale).

Të gjitha aplikacionet për punësim pranohen vetëm përmes adresës elektronike: [email protected] dhe në subjekt të shkruhet: “Aplikim nga: emri dhe mbiemri – pozita.”

Konkursi është i hapur deri me datën 10.12.2023

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listë të ngushtë do të kontaktohen. Dokumentacioni i pakompletuar dhe aplikimet e dërguara pas afatit nuk do të merren në konsideratë.

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
6385
137
1444
6134