IT Product Manager
  • +383 (0) 38 406 700
  • hr@evrotarget.com
15 ditë
Prishtinë
Informatikë
Full Time
Banner
Përshkrimi

Ne jemi në kërkim të kandidatëve entuziastë, të motivuar dhe energjikë që mund të kontribuojnë në ekip duke ofruar aftësi për klientët e kompanisë. Kjo përfshin funksionalitete të tilla si menaxhimi i profilit, historia e transaksioneve, funksionimi i nxitjes për mesazhet e kujdesit dhe shërbimit, shfaqja e shërbimeve. 
 


 

Eksperienca dhe aftësitë esenciale

• Aftësi të shkëlqyera komunikuese në të folur dhe në të shkruar të gjuhës gjermane

• Aftësi të shkëlqyera komunikuese në të folur dhe në të shkruar të gjuhës angleze

• Njohuri në Microsoft Project – Krijimi i planeve, zhvillimi dhe kontrollimi

• Aftësi komunikuese – Raportimi në nivelin e menaxhmentit

• Planifikim/menaxhim të projektit, të menduarit metodik

• Eksperiencë në telekomunikim

• Njohuri në infrastrukturë të faqes

• Njohuri në lidhjen e qendrës së të dhënave

Aftësi të dëshirueshme 

• Eksperiencë në SharePoint 365

• Praktikues i shkathët

• Më shumë se 2 vite eksperiencë në menaxhimin e projekteve


 

Detyrat dhe përgjegjësitë

• Zhvillimi dhe zbatimi i një plan projekti, mirëmbajtja, Regjistrimi i kërkesave të klientit dhe pakos së dokumentacionit 

• Ekzekutimi i projekteve të shumta, në kohë, me buxhet, duke ndjekur praktikat e kompanisë

• Validimi i formularëve në ueb, dokumentimi i pranimit dhe puna me inxhinierët e projektimit të Sistemeve;

• Menaxhimi i pritjes së klientëve për zbatimimin e projektit, komunikimi me klientë si dhe zbatimi i praktikave më të mira të instalimit

• Krijimi, mbajtja dhe informimi për vlerësimin e rrezikut, regjistrimi i veprimeve dhe raporteve ditore, përcjellja e  projekteve dhe raporteve të brendshme statistikore;

• Organizimi i takimeve online,menaxhimi i tyre dhe krijimi i prezantimeve të produkteve souftverike;

• Puna me ekipet përkatëse për të zvogëluar kostot dhe për të përmirësuar produktivitetin dhe efikasitetin

• Raportimi tek Drejtuesi i Ekipit të Zhvilluesve të Softuerëve;


 

Ne ofrojmë

• Pagë të lartë 

• Kontratë afatëgjatë dhe punë të sigurtë

• Mundësi për ngritje në karrierë

• Sigurim shëndetësor

• Ekip bashkëpunues

• Trajnime të ndryshme