Mirëmbajtëse
  • 038 600 160
  • kosova@turkiyemaarif.org
79 ditë
International Maarif Schools of Kosova
1
Full Time
Prishtinë
Pastrim
Banner
Përshkrimi

Fondacioni turk ‘’Maarif’’ – Prishtinë

Shpall konkurs për pozitën:

Mirëmbajtëse

Kushtet e përgjithshme:

Për pozitën e lartpërmendur kandidatet duhet:

  • Të kenë përvojë pune;
  • Të njohin gjuhën turke;
  • Te jenë në moshë prej 30 – 40 vjeçe;
  • Të ketë të kryer së paku shkollimin e mesëm.

Dokumentacioni i kërkuar për pozitën e lartpërmendur:

  • Certifikatën e lindjes;
  • Certifikatën nga gjykata që dëshmon se kandidatja nuk është nën hetime;
  • Kopjen e letërnjoftimit;

Mënyra e aplikimit:

Elektronike – Dërgo dokumentacinon në këtë adresë elektronike: kosova@turkiyemaarif.org

Data e mbylljes së aplikimit:

Më 18.09.2021

Vërejtje: Meqë konkurrimi bëhet në mënyrë elektronike dokumentet duhet të dërgohen të skanuara! Vetëm kandidatet që plotësojnë kushtet e parapara sipas konkursit do të ftohen në intervistë!

Mob: 038 600 160

Prishtinë

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !