Vende të lira të punës (5)
 • Jo Publik
Skaduar
Premium Bakery
Prishtinë
Arkë Elektriciste Prodhimtari
Full Time
Përshkrimi

Kompania Premium Bakery është kompani prodhuese vendore me përvoje shumëvjeçarë ne industrinë e ushqimit me prodhimin e varieteteve te ndryshme te produkteve te miellit.

Ne ofrojmë buke dhe pjekurina te tjera te kualitetit shume te larte te cilat janë te certifikuara dhe vlerësuara sipas standardeve me te larta ndërkombëtare.

Me qellim te zgjerimit te rrjetit te shitjes ne ju ftojmë te gjithë te interesuarit te aplikojnë për pozitën ne vijim :

Arkatare / Shitëse – Prishtine

Detyrat kryesore:

 • Ofrimi dhe prezantimi i produkteve
 • Shërbimi i klientëve
 • Përgatitja e produkteve për shitje.
 • Detyra tjera ditore të cilat kërkohen nga menaxheri

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme.
 • Krijues, inovativ, i shkathët dhe i orientuar drejt zgjidhjeve
 • Nivel të lartë të motivit personal
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi për të punuar në ekip;

Agjent Ambulantiv – Prishtine

Detyrat kryesore:

 • Mban përgjegjësi për shitjen e mallit për të cilin punon në bazë të planit të caktuar nga udhëheqësi;
 • Rekruton kliente të ri dhe sigurohet që sherbimi ndaj klientëve te jetë ne nivelin me të larte
 • Bën përgatitje para daljes në teren, vendos qëllimet për secilën vizitë, dhe përcakton prioritet gjatë vizitave;
 • Bën prezentimin, dhe shitjen e produkteve në terenin përkatës, që i caktohet.
 • Mban evidenca financiare ditore për vlerat e mallit, dhe mallit të shitur ne terenin perkatës.
 • Raporton në baza ditore gjatë vizitave në terren;
 • Kontrollon cilesine e mallit të lënë tek klienti, nën palimin e mallit dhe kthimin ne rast të dëmtimit apo skadimit të afatit.
 • Detyra dhe përgjegjësi tjera që  i caktohen nga mbikqyrësi.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme
 • Kandidati duhet të jetë i motivuar për të arritur objektivat si dhe duhet të ketë prirje për të shitur ;
 • Aftësi të shkëlqyera të shitjes dhe negocimit;
 • Krijues, inovativ, i shkathët dhe i orientuar drejt zgjidhjeve
 • Nivel të lartë të integritetit dhe motivit personal
  Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi për të punuar në ekip;
 • Të jetë i gatshme të punojë nën presion dhe me orar fleksibil.
 • Patentë të vozitjes, kategori B

Punëtor në prodhim 

 • Punetor per repartin e prodhimit te pjekurinave ( 08:00 – 17:00 )
 • Punetor ne repartin e paketimit te pjekurinave; nderrimi ( 11:00-20:00 )

Detyrat kryesore:

 • Bashkëpunim i plotë me personelin tjetër të kompanisë, Operatorin dhe Mikqyrësin;
 • Të monitorojë standardet e produktit dhe të zbatojë programet e kontrollit të cilësisë;
 • Përgjegjës për pastrimin, mirëmbajtjen, sistemimin e paisjeve dhe makinerisë në fabrikë;
 • Respektimin e detyrave të punës, disiplinës dhe mbarvajtjes së punës në procesin e prodhimit të cilat i caktohen nga Operatori.
 • Përgjegjës për largimin në kohë të mbetjeve të prodhimit dhe produkteve të gatshme.
 • Siguron ndjekjen e udhëzimeve për shëndetin dhe sigurinë në punë, përgjegjësi materiale për perdorimin korrekt të paisjeve të punës, kontrollin mbi pajtueshmërinë me sigurinë në punë brenda kufijëve që i delegohen
 • Si dhe punë të ngjashme që kanë të bëjnë me procesin e punës.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë edukimin e mesëm;
 • E preferuar të ketë provoj paraprake me brumëra;
 • Krijues, inovativ, i shkathët dhe i orientuar drejt zgjidhjeve
 • Aftësi për të punuar në ekip;
 • Të jetë i gatshme të punojë nën presion dhe me orar fleksibil.

Teknik i montimit dhe mirembajtjes se linjave te prodhimit

Detyrat kryesore:

 • Te asistoj ne montimin e linjave të prodhimit dhe mirëmbajtjen e tyre
 • Të asistoj shefin e mirmbajtjes ne montim dhe mirëmbajtje
 • Të punoj sipas instruksioneve të shefit të mirmbajtjes
 • Detyra tjera ditore të cilat kërkohen nga udhëheqësi i divizionit të Mirmbajtjës

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme. Universiteti Avantazh
 • Te ketë provoj pune ne instalim dhe mirmbajtje
 • Krijues, inovativ, i shkathët dhe i orientuar drejt zgjidhjeve
 • Nivel të lartë të integritetit dhe motivit personal
  Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi për të punuar në ekip;
 • Të jetë i gatshme të punojë nën presion dhe me orar fleksibil.

Elektricist

Detyrat kryesore:

 • Përgjegjës për mirmbajtjen e fabrikës dhe instalimet e reja 
 • Mbikqyrja e sistemit elektrik dhe elektronik.
 • Instalimi i rrymës ne objekte te reja (dyqane shitëse)
 • Kontrollimi i rregullt i rrjetit     
 • Detyra tjera ditore të cilat kërkohen nga udhëheqësi i divizionit të Mirmbajtjes

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme. Universiteti Avantazh
 • Te ketë pervoje pune ne instalim dhe mirembajtje
 • Krijues, inovativ, i shkathët dhe i orientuar drejt zgjidhjeve
 • Nivel të lartë të integritetit dhe motivit personal
  Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi për të punuar në ekip;
 • Të jetë i gatshme të punojë nën presion dhe me orar fleksibil.
 • Patentë të vozitjes, kategori B

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar që plotësojnë kushtet, të aplikojnë duke dërguar CV-të e tyre përmes postës elektronike: career@premiumbakery.net 

Vetëm kandidatet qe hyjnë ne rrethin e ngushte do te njoftohen përmes telefonit dhe do te ftohen ne interviste.

Konkursi mbetet i hapur nga data 12/07/2022 deri me 12/08/2022.

Tagged as: Agjent Ambulantiv, arkatare, elektricist, Mirembajtjes se linjave te prodhimit, Premium Bakery, prishtine, punetor ne prodhim, shitese, teknik i montimit

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
2103
227
534
1323