17 Vende të lira të punës
  • 383-38338776666
  • apliko@vitaminka-ks.com
5 ditë
Prishtinë
Shitje
Full Time
Premium
Përshkrimi

Kompania Vitaminka Trade SH.P.K shpall konkurs për pozitat e lira si më poshtë:

  1. Shitës Ambulantiv – 5 Vende
  2. Avansues i shitjes – 5 Vende
  3. Vozitës (shpërndarës malli) Kategoria C – 3 Vende
  4. Vozitës (shpërndarës malli) Kategoria B – 2 Vende
  5. Faturiste – 2 Vende

Për më shumë informata lidhur me përgjegjësit dhe detyrat, klikoni në pozitat më lartë.

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura, të aplikojnë duke dërguar CV-në apo aplikacionin përmes e-mail adresës elektronike në: apliko@vitaminka-ks.com

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni. Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartë përmendura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur deri më 31 Gusht 2021.