FTESE PER OFERTE: Naftë dhe Benzinë
  • -
Skaduar
SOS Fshatrat e Fëmijëve
Prishtinë
Te tjera
Përshkrimi

FTESE PER OFERTE

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar.

SOS Fshatrat e Fëmijëve fton ofertuesit e kualifikuar për: Furinizim me Derivate:

Naftë dhe Benzinë

Ofertuesit së bashku me ofertën duhet të dorëzojnë edhe dokumentet shtesë:

  • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit/ NUI
  • Vërtetimin Tatimor
  • Çmimet të kuotohen në Euro

Oferta duhet të jetë e vlefshme për 60 ditë nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë.

Ofertuesi i përzgjedhur, para nënshkrimit të kontratës duhet të paraqesë prova se personi përgjegjës dhe pronari i biznesit nuk janë nën hetime për vepra penale.

Kompanite e interesuara mund t’a marin specifikacionin në email adresën: [email protected] nga data: 25.10.2023 deri me datën: 25.11.2023

Ofertat dhe dokumentet shtesë duhet të dorëzohen në dy kopje të mbyllura në pliko, të nënshkruara nga përfaqësuesi ligjor dhe të shënuara „OFERTA PER NAFTE dhe BENZINE“ në zyret e SOS Fshatrave të Fëmijëve në adresën: Velania “1 Tetori” p.n. Prishtinë deri me datën: 25.11.2023 cdo ditë pune nga ora 09:00 deri 15:00

Abonohu dhe prano konkurset çdo ditë !

Po kërkon punë?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të aplikosh në shpalljet e publikuara

Regjistrohu
Po kërkoni punëtor?

Atëherë regjistrohu dhe fillo të publikosh shpalljet tuaja të punës

Regjistrohu
Shkarko aplikacionet mobile për një eksperiencë më të mirë dhe njoftohu në kohë reale për shpalljet e fundit të punës
5827
101
1356
5623