Praktikant në App Development
 • 048878008
 • recruitments@prinvest-int.eu
40 ditë
Prishtinë
Informatikë
Praktikë
Banner
Përshkrimi

Praktikant në App Development

EagelOrbit ITSolutions L.L.C. mundëson studentëve dhe personave të interesuar, zhvillimin epraktikës vullnetare në Web Development.

Përshkrimi i Punës

Dizajneri i uebitpritet të dizajne profesionale dhe kreative për Webfaqe dhe Web Aplikacione tëndryshme.

 

Kualifikimet

Përvojë pune edëshmuar si Web Designer Aftësi demonstruese të dizajnit grafik me një portofoltë fortë Përvojë e fortë në krijimin e web dizajneve.

 

Kohëzgjatja e Praktikës: Praktika do të zgjasë tre muaj.

 

Vëmendje: Vetëm fituesit e përzgjedhur për praktike do tëlajmërohen!

 

Praktika është pa pagesë.  

 

Emaili përAplikim: recruitments@prinvest-int.eu

Aplikimi duhet të bëhet përmes Emailit duke shprehur në email interesimin tuaj dhe eksperiencën tuaj dhe detajet të tjera si dhe duke bashkangjitur një CV dhe një Letër Motivimi që bazohet në shpalljen konkrete.  

Vërejtje: Vetem aplikimet serioze dhe të plota si lartcekur, do të pranohen në shqyrtim, të tjerat nuk do shqyrtohen fare.

  

Praktikantetduhet të kenë njohuri bazë në shkathtësitë të cekura më poshtë:

 

Qualifications:

● A bachelor’s degree in Graphic Design ora related field.

● Experience in Mobile UI/UX design.

● Excellent understanding ofuser-experience design for mobile and the web, technology trends, demonstrabledesign skills, and ability to show relevant work.

● Expert level skills in Figma, Sketch orAdobe XD, familiar with the Adobe family pack (Photoshop, Illustrator) andprototyping tools such as Zeplin, InVision.

● Deep understanding of Apple’s humaninterface design guidelines, Android design and other mobile platform designs,including Google’s material design.

● Excellent communication skills and canclearly articulate your ideas, designs, and suggestions.

● Additional qualifications includeTranslating ideas and concepts into world class designs for native IOS andAndroid applications by crafting journey maps, user flows, wireframes,prototypes, and high-fidelity mock-ups.

● Creating useful design documentation thatcommunicates the design and specifications to developers.

● A team player who can easily adapt in arapidly changing environment. 

Responsibilities:

Your job dutiesinclude creating intuitive web application designs, developing fully functionalapps, and testing the apps to ensure they work properly on all screen sizes.Some of the responsibilities as below:

 1. Develop intuitive, usable, and engaging interactions and visual designs for mobile.
 2. Participate in the development process from definition, through design, build, test, release, and maintenance.
 3. Provide strategic thinking and leadership.
 4. Collaborate with cross-functional teams throughout the design process.
 5. Staying in the loop and on top of the latest standards, changes, trends in the mobile design field.
 6. Research and track advancements in mobile application design patterns.
 7. Break any design problem down into viable actionable chunks and solve them with clarity and precision.
 8. Designing interfaces for iOS and Android applications.
 9. Presenting user interface concepts and designs clearly for implementation.
 10. Working closely with Front-end engineers to ensure that design requirements are met.
 11. Maintaining design consistency via the use of style guides, style sheets and ensuring that established standards and best practices are followed.